Werken bij

de school waar je jezelf mag zijn

Het Kennemer College biedt – als onderdeel van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland – een inspirerende werk- en leeromgeving voor ervaren en beginnende docenten. Dit betekent dat docenten veel professionele ruimte krijgen om het onderwijs zelf vorm te geven. Kortom, volop mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, eigenaarschap over het eigen onderwijs en de kans om actief mee te denken en ons onderwijs te helpen mee-ontwikkelen.

Ontwikkelingsmogelijkheden

Het Kennemer College is een aantrekkelijke werkgever, biedt coaching voor medewerkers en goede arbeidsvoorwaarden. Ook voor de medewerkers wil de school kansen bieden om zich verder te ontwikkelen. Jaarlijks kijken docenten met hun teamleider welke ontwikkeling bij de docent past en welke scholing daar evt. aan bij kan dragen. Van de docenten wordt verwacht dat zij zich met passie en betrokkenheid inzetten om waar te maken waar de school voor staat.

Begeleiding docenten

Op onze school werken enkele docentcoaches. Nieuwe docenten komen bij hen in een driejarig begeleidingstraject. De individuele begeleiding bestaat uit coachgesprekken, lesbezoeken en nagesprekken. De frequentie daarvan is naar behoefte. Er is ook een groepstraject, waarin de nieuwe docent wegwijs wordt gemaakt in de school. In het tweede en derde jaar ligt de nadruk op intervisie en een maatjesproject (lesbezoeken in duo’s).

SVOK Academie: samenwerken en samen leren

De basis van goed onderwijs is een goede docent. Wij willen docenten die vakbekwaam zijn, jongeren weten te raken en meenemen in hun leerproces. Het Kennemer College investeert daarom continu in de kwaliteit van de docent en zijn of haar docentschap. Daarbij hecht Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) ook veel waarde aan ruimte voor ontwikkeling, training en scholing.

De SVOK Academie is een belangrijk middel om onze professionele en lerende cultuur vorm te geven, en stimuleert:

  • kennisdeling tussen scholen;
  • kennisontwikkeling schooloverstijgend;
  • deskundigheidsbevordering van de docent;
  • kruisbestuiving op uiteenlopende vlakken.

Een stage op het Kennemer College

Ben jij ondernemend, enthousiast en leergierig?
Dan is een stage bij ons op het Kennemer College havo/vwo echt iets voor jou! En ben je nog geen docent (in opleiding) maar voel je ervoor kennis te maken met het beroep van docent en eventueel als zij-instromer het onderwijs in te gaan, neem gerust contact met ons op.
Tijdens een stage bij ons op school krijg je professionele begeleiding van een werkplekbegeleider en schoolopleider. Tevens volg je verschillende bijeenkomsten die bijdragen aan jouw ontwikkeling als toekomstig docent. Deze bijeenkomsten volg je met andere stagiairs.
We werken nauw samen met verschillende opleidingsinstituten. Tevens zijn wij als erkende academische opleidingsschool aangesloten bij Academische Opleidingsschool Noord-Holland-West (AONHW).
Zin in een stage bij ons op school? Mail naar onze schoolopleiders Dewy Veel en Evelien Zwiers, via:
stagehavovwo@kennemercollege.nl

Opleidingsschool AONHW

Als opleidingsschool van het samenwerkingsverband AONHW (Academische Opleidingsschool Noord Holland-West) https://www.aonhw.nl willen wij een bijdrage leveren aan een nieuwe, goed opgeleide generatie docenten. Wij zien het als onze taak om aankomende docenten in hun ontwikkeling te steunen en bieden wij professionele begeleiding in de verschillende stagevormen.
Het zijn van opleidingsschool stimuleert alle betrokkenen tot het nadenken over het eigen leren in relatie tot het leren van de leerlingen; het zet aan tot het nadenken over het hoe en waarom van het lesgeven. Coaching en intervisie zijn in te zetten voor zowel stagiairs als ervaren docenten en sluiten aan bij leren van en met elkaar, in iedere levensfase.

Onze visie op opleiden in de school

Wij hechten grote waarde aan goed opgeleide professionals. Samen Opleiden betekent dat wij onze stagiairs een krachtige leeromgeving bieden, waarin zij als gelijkwaardige collega’s gezien worden en met alle facetten van het beroep kennismaken.
Zie ook: Onze visie op onderwijs 

Bonnie, lerarenopleiding aardrijkskunde, jaar 1
Stagelopen op het Kennemer College is ontzettend leerzaam geweest! Mijn stagebegeleider en schoolopleider gaven mij veel ruimte om zelf onderzoek te doen en veel te leren over het docentenvak. De sfeer op school is super, collega’s zijn vriendelijk en behulpzaam. Kortom, een superfijne stageplek!

Denice, educatieve minor Nederlands
Mijn stage bij Het Kennemer College is voor mij een rijke ervaring geweest. Door de betrokken begeleiding voelde ik mij als stagiair enorm gesteund. Tegelijkertijd kreeg ik al vroeg eigen verantwoordelijkheden en veel zelfstandigheid. Dit geeft mij alle vertrouwen om volgend schooljaar als bevoegd docent voor de klas te staan!

Menno, lerarenopleiding aardrijkskunde, jaar 3
Ik heb het afgelopen jaar een geweldig jaar gehad. Ik heb alle vrijheid gekregen om mij te ontwikkelen als beginnend docent. De schoolopleiders zorgen ervoor dat je duidelijke en gestructureerde begeleiding krijgt. Dit zorgt ervoor dat je als stagiair een fijne band opbouwt met jouw schoolopleider. De bijeenkomsten met andere stagiairs, waaronder intervisiemomenten zijn erg fijn en heb ik als zeer prettig ervaren. Door het in gesprek gaan met andere stagiairs kan je een hoop nieuwe dingen leren.

Lotte, lerarenopleiding economie, jaar 1
Het Kennemer College havo/VWO is een super leuke school om op stage te lopen. Je wordt niet alleen goed begeleid door je stagebegeleider maar ook door de schoolopleiders. Er zijn hele leerzame middagen die je volgt met alle stagiairs waarin je allemaal soorten praktijkproblemen gaat bespreken. Kortom, een topschool om als stageschool te hebben!

Uitgelichte vacatures