Werken bij

dé ondernemende school in de regio

Het Kennemer College biedt – als onderdeel van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland – een inspirerende werk- en leeromgeving voor ervaren en beginnende docenten. Dit betekent dat docenten veel professionele ruimte krijgen om het onderwijs zelf vorm te geven. Kortom, volop mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, eigenaarschap over het eigen onderwijs en de kans om actief mee te denken en ons onderwijs te helpen mee-ontwikkelen.

Ontwikkelingsmogelijkheden

Het Kennemer College is een aantrekkelijke werkgever, biedt coaching voor medewerkers en goede arbeidsvoorwaarden. Ook voor de medewerkers wil de school kansen bieden om zich verder te ontwikkelen. Jaarlijks kijken docenten met hun teamleider welke ontwikkeling bij de docent past en welke scholing daar evt. aan bij kan dragen. Van de docenten wordt verwacht dat zij zich met passie en betrokkenheid inzetten om waar te maken waar de school voor staat.

Begeleiding docenten

Op onze school werken drie docentcoaches. Nieuwe docenten komen bij hen in een driejarig begeleidingstraject. De individuele begeleiding (ER) bestaat uit lesbezoeken en nagesprekken. De frequentie daarvan is naar behoefte. Er is ook een groepstraject, waarin de nieuwe docent wegwijs wordt gemaakt in de school. In het tweede en derde jaar ligt de nadruk op intervisie en een maatjesproject (lesbezoeken in duo’s).

SVOK Academie: samenwerken en samen leren

De basis van goed onderwijs is een goede docent. Wij willen docenten die vakbekwaam zijn, jongeren weten te raken en meenemen in hun leerproces. Het Kennemer College investeert daarom continu in de kwaliteit van de docent en zijn of haar docentschap. Daarbij hecht Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) ook veel waarde aan ruimte voor ontwikkeling, training en scholing.

De SVOK Academie is een belangrijk middel om onze professionele en lerende cultuur vorm te geven, en stimuleert:

  • kennisdeling tussen scholen;
  • kennisontwikkeling schooloverstijgend;
  • deskundigheidsbevordering van de docent;
  • kruisbestuiving op uiteenlopende vlakken.

Uitgelichte vacatures