Wij zijn dé ondernemende school

hier gebeurt van alles

Wij zijn het Kennemer College, dé ondernemende school van Kennemerland voor havo, atheneum en gymnasium. Ondernemen als levenshouding en mind-set. Bij ons gaat het om het plezier van samen leren en werken. Zit jij vol met ideeën en plannen? Of ben je juist nog op zoek naar wat jij leuk vindt? En hoe je het beste uit jezelf kunt halen? Dan is dit de school voor jou!

Onze visie op onderwijs

Bij ons op school krijg je een brede basis van vakken en extra activiteiten. Op die manier kun je ontdekken hoe je in elkaar zit en wat bij jou past. Je maakt dus niet meteen een keuze en volgt niet één route. Want wij geloven erin dat je tijd en ruimte nodig hebt om uit te vinden wie jij bent en wat je allemaal kunt.

Bij ons draait het om het vertrouwen dat je van ons krijgt. We bieden structuur, we stimuleren, inspireren en we begeleiden je in alle opzichten. En we geven je ook vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat past bij jouw havo- of vwo-niveau en bij onze overtuiging dat je vooral leert van te doen, van uitgaan van je eigen kracht, van onderzoeken, van samenwerken, van creatief nadenken, mogelijkheden zien en durven.

Dat hoef je niet allemaal meteen te kunnen, wij helpen je en geven je richting. Zodat je alles leert, wat je nodig hebt om vooruit te komen. Natuurlijk hoort daarbij dat het soms even niet gaat zoals je zou willen. Zo is het in het echte leven ook. Van fouten maken leer je en zo kom je verder.

Kortom, wij zijn dé havo- en vwo-school van Beverwijk en Heemskerk. Een school die past bij het ondernemende karakter van de regio. Een school met kwaliteit en jaar in jaar uit goede examenresultaten. Een school met een goede sfeer, die we met elkaar maken. En bovenal een school met leuke leerlingen en alles in huis om jou zelf te laten ontdekken wie je bent en wat je allemaal kunt.

Maatwerk in ons onderwijs

Wij stellen maatwerk centraal. In de eerste plaats streven we bewust naar kleinere klassen en groepen, zodat we ook binnen de lessen goed kunnen aansluiten bij de behoefte van iedere leerling.

Daarnaast hebben wij ons aangesloten bij het netwerk ‘recht op maatwerk’. In dit netwerk gaat het om het bieden van individuele leerroutes aan leerlingen. Denk aan leerlingen die voor sommige vakken versneld examen doen of havo-leerlingen die een enkel vak op vwo-niveau afsluiten. Ook bieden wij in de bovenbouw de mogelijkheid om een extra vak te kiezen, de zogenoemde ‘plusvakken’.

Als je meer aankunt, is er het Eureka-traject. Geselecteerde leerlingen hebben de mogelijkheid om één tot vijf lessen per week te missen en in die tijd te werken aan een project naar keuze. Hierin krijgen zij extra begeleiding, op inhoud én het ontwikkelen van vaardigheden en metacognitieve functies, zoals doorzettingsvermogen of het omgaan met perfectionisme.

Doorlopende leerlijnen
Onderzoeksvaardigheden

Het doen van onderzoek is een vaardigheid die je later op het hbo of de universiteit vaak zult gebruiken. Vanaf de brugklas tot aan het profielwerkstuk in de examenklas leer je steeds meer over hoe je een goed onderzoek verricht en ontwikkel je een onafhankelijke, ‘wetenschappelijke’ houding. Zo onderzoek je in de onderbouw bijvoorbeeld de verkeerssituaties op jouw route naar school, doe je een buurtonderzoek tijdens de maatschappelijke stage en doe je regelmatig proefjes bij vakken als biologie, scheikunde en natuurkunde.

In de bovenbouw maak je voor de meeste vakken een praktische opdracht, waarbij je zelfstandig of in een groepje een eigen onderzoek uitvoert. En in het examenjaar ga je aan de slag met het profielwerkstuk. Hierbij verken, onderzoek en analyseer je een zelfgekozen onderwerp, waarna je het werkstuk schrijft en presenteert!

Doorlopende leerlijnen
Presenteren

Waarom is het zo spannend om een presentatie te geven voor de klas? Vaak komt die spanning doordat je niet goed weet hoe je het aan kunt pakken. Daarom vinden wij het belangrijk dat je wel goed leert hoe je moet presenteren. Er zijn natuurlijk zoveel dingen waar je op moet letten. In de brugklas leggen we de basis voor een goede presentatie en elk jaar dat daarop volgt, leggen we de nadruk op een ander onderdeel. Zo weet jij straks hoe je wel een perfecte presentatie kunt geven en is het niet zo spannend meer.

Doorlopende leerlijnen
Leren leren

Studievaardigheden zijn onmisbaar om je schoolcarrière tot een succes te maken. Daarom hebben we de doorlopende leerlijn ‘leren leren’ ontwikkeld. In de brugklas besteden we volop aandacht aan het leren van studievaardigheden. Brugklasleerlingen hebben wekelijks, naast hun mentoruur, een uur studiebegeleiding waarin onder andere leren plannen & organiseren aan bod komt.

Ook na de brugklas krijg je begeleiding bij het ‘leren leren’. Op dit moment zetten we vooral in op plannen & organiseren. Dit is namelijk de basis van goed leren leren. In de onderbouw werken alle leerlingen met een papieren planner. In deze planner noteer je niet alleen je huiswerk, je plant dit ook direct in. Dit doe je onder begeleiding van de vakdocent en de mentor.

In de bovenbouw bieden we individuele ondersteuning.

Doorlopende leerlijnen
ICT-vaardigheden

ICT valt niet meer weg te denken uit onze samenleving. In ieder huishouden zijn verschillende schermpjes verbonden met het internet en in het professionele leven is werken zonder computer zo goed als onmogelijk. Ook op school helpt ICT bij het leren, het maakt leren gevarieerder, leuker en aantrekkelijker. Het is dus belangrijk dat je goed leert omgaan met alle mogelijkheden die ICT biedt.

Op onze school werken wij daarom met laptops. ICT zien wij als één van de hulpmiddelen: wij vinden boeken ook belangrijk en daarnaast natuurlijk ook de docent. Hij of zij is degene die je in alles helpt en ondersteunt, die inspireert en uitdaagt en van wie je heel veel kunt leren.