Januari

21 januari 2019 Kijk- en luistertoetsen H5 en V6
Maandag tot en met woensdag hebben de examenklassen kijk- en luistertoetsen. Succes!
22 januari 2019 Informatieavond groep 8 ouders
Voor de ouders van groep 8-leerlingen die geïnteresseerd zijn in onze school organiseren wij een informatie-avond, waarin wij u voorlichten over onze school in het algemeen en de brugklas in het bijzonder. Vanaf 19:00 uur staat de koffie klaar, we starten om 19:30 uur!
25 januari 2019 Open Huis
Deze vrijdagavond openen wij onze deuren voor alle geïnteresseerden! Met lesjes, demonstraties, optredens en de mogelijkheid om kennis te maken met onze school, onze leerlingen en onze docenten. De deuren staan van 17:30 uur tot 21:oo uur voor je open! Kom je ook?
28 januari 2019 Studiedag, leerlingen zijn vrij!
29 januari 2019 Doe-middag groep 8 leerlingen
Kom van 14:30 uur tot 16:00 uur kennismaken met onze school! Meer informatie over de doe-middag volgt via de speciale groep 8-site!

Februari

5 februari 2019 Medezeggenschapsraad derde bijeenkomst
7 februari 2019 Algemene muziekavond
Voor alle leerlingen en personeel! Opgeven kan via je muziekdocent. De avond duurt van 19:00 uur tot 21:00 uur.
11 februari 2019 Valentijnvolleybaltoernooi
Het gezelligste toernooi van het jaar! Alle bovenbouwers kunnen zich inschrijven, in ieder team zit ook een personeelslid. De outfits worden ieder jaar weer mooier, creatiever, gekker!
14 februari 2019 PWS H5/V6: presentatiemiddag en-avond. Verkort rooster 1 t/m 6
De examenklassen presenteren vandaag hun profielwerkstuk aan vwo 5, familie en vrienden. Voor alle leerlingen is er een verkort rooster 1e t/m 6e uur.
18 februari 2019 Voorjaarsvakantie
Je bent vrij van zaterdag 16 februari t/m zondag 24 februari!
25 februari 2019 Studiedag, alle leerlingen zijn vrij!
26 februari 2019 Deadline profielkeuze klas 3
Voor de derde klassers: vandaag moet je je profielkeuze in decaannet gezet hebben!
27 februari 2019 Start PTA-week 3
H5 en V6 hebben vanaf woensdag pta-week met mondelingen. Succes!

Maart

4 maart 2019 2e afname Rekentoets V5, V6 , H5
11 maart 2019 Beroepsvoorbereidende stage H4
Voor leerlingen uit havo-4
12 maart 2019 Verkort rooster i.v.m. leerlingbesprekingen
Vandaag les volgens verkort rooster 1e t/m 6e uur.
12 maart 2019 Determinatie avond brugklassen
Vanaf 19:00 uur staat de koffie klaar, de avond start om 19:30 uur.
13 maart 2019 Vrije dag i.v.m. leerlingbesprekingen
14 maart 2019 Start PTA-week 4
Voor H4 en V5, H5 en V6, mondelingen. Voor H4 zijn er verplichte voorbereidingslessen op de PTA's
15 maart 2019 2e afname Rekentoets V5, V6, H5
18 maart 2019 Toets-/projectweek periode 3
Deze week heb je geen les volgens het normale lesrooster, maar zijn er enkele toetsdagen, gevolgd door projectdagen. De bovenbouw klassen hebben deze week ook toetsen voor hun PTA. Meer informatie hierover krijg je van je mentor!
18 maart 2019 Start inschrijven herkansingen H5 en V6
Je mag twee toetsen uit PTA-week 2 en PTA-week 3 herkansen.
19 maart 2019 Ouderjaarlaagvergadering
De derde bijeenkomst van de ouderjaarlagen. We starten om 19:30 uur! Meer informatie over de jaarlaagvertegenwoordiging vind u hier!
20 maart 2019 Basketbaltoernooi H2/V2
21 maart 2019 Vergadering ouder-commissie
21 maart 2019 Uiterste datum inschrijven herkansingen H5 en V6
De inschrijving sluit om 12:00 uur
22 maart 2019 Excursie Xanten gymnasiumbrugklassen
25 maart 2019 Kunsttentoonstelling havo-5 en vwo-6
De eindexamen expositie vindt plaats van 25 maart tm 29 maart in de aula van onze school, kom ook eens kijken...
26 maart 2019 10-minutengesprekken
Tussen 17:00 uur en 21:30 uur is er mogelijkheid om de mentor en/of vakdocent te spreken. Informatie over inschrijven volgt via de mail!
28 maart 2019 10-minutengesprekken
Tussen 17:00 uur en 21:30 uur is er mogelijkheid om de mentor en/of vakdocent te spreken. Informatie over inschrijven volgt via de mail!

April

1 april 2019 PTA-herkansingstoetsen H5 en V6
8:15 uur
2 april 2019 PTA-herkansingstoetsen H5 en V6
8:15 uur
9 april 2019 Muziek-examen
Examen muziek, aanvang 19:00
11 april 2019 Studiemiddag
Vandaag les volgens verkort rooster 1e t/m 6e uur.
11 april 2019 Schooltoneel
Het schooltoneel vindt plaats op: 11, 12 en 13 april
16 april 2019 SVOK toernooi
Sporttoernooi tussen het Kennemer College, Bonhoeffer College en het Jac. P. Thijsse College
16 april 2019 Medezeggenschapsraad vierde bijeenkomst
17 april 2019 H5 en V6: SE-cijferlijsten ophalen
Ophalen schoolexamen-cijferlijst en tekenen voor akkoord.
19 april 2019 Goede vrijdag = lesdag
22 april 2019 Meivakantie
Je bent vrij van zaterdag 20 april t/m zondag 5 mei!

Mei

6 mei 2019 Huiswerk- en toetsvrij
9 mei 2019 Vergadering ouder-commissie
9 mei 2019 Start centraal examen
Centraal examen van donderdag 9 mei tot en met donderdag 23 mei. Veel succes allemaal!
21 mei 2019 Medezeggenschapsraad vijfde bijeenkomst
28 mei 2019 Duinenproject H2/V2
29 mei 2019 Duinenproject H2/V2
29 mei 2019 Softbaltoernooi H4/ V4/ V5
30 mei 2019 Hemelvaartsdag
Je bent vrij van donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni!

Juni

4 juni 2019 ouderjaarlaagvergadering
De vierde bijeenkomst van de ouderjaarlagen. We starten om 19:30 uur! Meer informatie over de jaarlaagvertegenwoordiging vind u hier!
10 juni 2019 2e pinksterdag
Vrije dag!
12 juni 2019 Uitslag centraal examen eerste tijdvak
13 juni 2019 Presentatieavond Eureka
Alle leerlingen die deelgenomen hebben aan het Eureka-project laten vanavond hun resultaten zien aan familie en vrienden! De avond begint om 19:00 uur.
17 juni 2019 PTA-herkansingstoets vd gehele theor. SE-stof van Maat of CKV voor H4 en V4
19 juni 2019 Ontvangst nieuwe brugklasleerlingen
Vandaag komen de nieuwe brugklasleerlingen voor 2019-2020 met elkaar en de mentor kennismaken van 13:45 uur tot 15:00 uur. Welkom op je nieuwe school!
19 juni 2019 Informatieavond over gymnasium 2
Voorlichting voor de huidige brugklasouders over gymnasium 2 en presentatie van de leerlingen over het bezoek aan Xanten.
20 juni 2019 Vergadering ouder-commissie
20 juni 2019 Atletieksportdag H2/V2
21 juni 2019 Hockeytoernooi H3/V3
21 juni 2019 Toetsweek voorbereidingsdag havo 4
Geen reguliere lessen voor de H4-leerlingen.
24 juni 2019 Toetsweek periode 4
Deze week heb je geen les volgens het normale lesrooster, maar zijn er toetsdagen. De bovenbouw klassen hebben deze week ook toetsen voor hun PTA. Meer informatie hierover krijg je van je mentor, het toetsrooster vind je in Zermelo. De laatste loodjes, zet 'm op!
25 juni 2019 Medezeggenschapsraad zesde bijeenkomst
28 juni 2019 Uitslag centraal examen tweede tijdvak

Juli

1 juli 2019 Reisweek en activiteitenweek
Van maandag 1 juli tot en met vrijdag 5 juli!
8 juli 2019 Inzage toetsen
Van 10:00 uur tot 11:00 uur heb je de tijd om je toetsen van de toetsweek in te zien.
9 juli 2019 Diplomering havo
9 juli 2019 Rapportbesprekingen
10 juli 2019 Diplomering vwo
10 juli 2019 Rapportbesprekingen
12 juli 2019 Uitdelen eindrapporten
Om 10:00 uur kom je je rapport ophalen. Om 10:45 uur gaan alle Cum laude-leerlingen op de foto.
13 juli 2019 Zomervakantie
Je bent vrij van zaterdag 13 juli tot en met maandag 26 augustus. Fijne zomervakantie!