Snel naar:   JuniJuli

Juni

9 juni 2020 Ouderjaarlaagvergadering
19:30 u
10 juni 2020 Kennismakingsmiddag nieuwe brugklasleerlingen
15 juni 2020 Afname RV-toetsen
16 juni 2020 Deadline Inschrijven voor PTA herkansingtoets Maat of CKV H4 en V4
12:00 u
16 juni 2020 Afname RV-toetsen en inhaalmoment PTA-week havo 4, vwo 4 en vwo 5
17 juni 2020 Inhaalmoment toetsen
18 juni 2020 Oudercommissievergadering 6
18:00 u
18 juni 2020 PTA herkansingstoets vd gehele theor. SE- tof van Maat H4 en V4
9:00 u - 10:40 u
18 juni 2020 Deadline inleveren PTA herkansingsopdracht CKV 431
12:00 u
18 juni 2020 inleveren boeken examenkandidaten
19 juni 2020 Bekendmaking examenuitslag
16:00 u
22 juni 2020 Inzage PTA's havo 4, vwo 4 (mijleer) en vwo 5
23 juni 2020 MZR-vergadering 7
19:30 u
24 juni 2020 Laatste lesdag voor de onder- en bovenbouw
26 juni 2020 Foto Cum Laude leerlingen
12:45 u
26 juni 2020 Rapport uitdelen aan alle jaarlagen
13:00 u - 17:00 u
26 juni 2020 inleveren boeken onderbouw
30 juni 2020 Diplomering vwo

Juli

1 juli 2020 Diplomering havo
2 juli 2020 inleveren boeken bovenbouw
4 juli 2020 Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus
Een fijne vakantie en tot volgend schooljaar!