November

1 november 2021 Voorbereidingsdag PTA's H5 en V6
2 november 2021 Voorbereidingsdag PTA's H5 en V6
3 november 2021 TOETSWEEK H4, V4, V5 en PTA-week H5 en V6, van 3 tm 9 november
Toetsweek voor H4, V4, V5 en PTA-week voor H5 en V6, van 3 tm 9 november
3 november 2021 PERIODEWEEK JAARLAAG 1, 2, 3, van 3 tm 9 november
4 november 2021 Beoordelen PWS fase 2
5 november 2021 Volleybal-toernooi jaarlaag 3
8 november 2021 Korfbal-toernooi brugklassen
9 november 2021 Ouderjaarlaagvergaderingen - alle leerjaren
19:30 uur - 21:00 uur
9 november 2021 Basketbal-toernooi 2e jaarlaag
12 november 2021 Inhaalmoment PTA-week 1
15:00 uur
23 november 2021 oudercommissievergadering
19:30 uur
24 november 2021 Informatieavond voor ouders gr 7 & 8
19:30 uur
30 november 2021 Leerlingbesprekingen (middag); regulier rooster 1 t/m 6
30 november 2021 MZR-vergadering 3
19:30 uur
30 november 2021 CKV-excursie H4 en V4
De CKV-excursie naar Rotterdam is voor alle leerlingen uit H4 en V4 (ook voor de doublanten) 8:00 uur tot 16:15 uur  

December

1 december 2021 Leerlingbesprekingen (middag); regulier rooster 1 t/m 6
1 december 2021 Herkansing PTA-week 1
9:00 uur
2 december 2021 Leerlingbesprekingen (middag); regulier rooster 1 t/m 6
3 december 2021 Sinterklaas (brugklas les t/m 5e uur, andere jaarlagen gewoon les)
7 december 2021 Doemiddag groep 8-leerlingen
14:45 uur - 16:30 uur
10 december 2021 Inleveren concept fase 3 PWS
17 december 2021 Paarse vrijdag
17 december 2021 Inleveren PWS fase 3 definitieve versie
24 december 2021 Kerstactiviteit mentor met klas
9:00 uur - 11:00 uur
27 december 2021 KERSTVAKANTIE 27 december t/m 7 januari

Januari

10 januari 2022 Huiswerk en toetsvrij
13 januari 2022 Kennismakingslessen groep 8-leerlingen
8:30 uur - 10:45 uur
14 januari 2022 Kennismakingslessen groep 8-leerlingen
8:30 uur - 10:45 uur
14 januari 2022 Beoordeling PWS fase 3 definitieve versie
17 januari 2022 Voorbereidingsdag PTA's H5, V5 en V6
17 januari 2022 Voorbereidingsdag toetsweek H4, V4 en V5
17 januari 2022 Kennismakingslessen groep 8-leerlingen
8:30 uur - 10:45 uur
18 januari 2022 Voorbereidingsdag PTA's H5, V5 en V6
18 januari 2022 Voorbereidingsdag toetsweek H4, V4 en V5
18 januari 2022 Kennismakingslessen groep 8-leerlingen
8:30 uur - 10:45 uur
18 januari 2022 Voorlichting Eureka voor geselecteerde brugklasleerlingen en ouders
19:30 uur - 20:15 uur
18 januari 2022 Ouderjaarlaagvergadering klas 1
19:30 uur
18 januari 2022 Ouderjaarlaagvergadering klas 2
20:15 uur
19 januari 2022 PERIODEWEEK BRUGKLASSEN van 19 tm 25 januari
19 januari 2022 PTA-week H5, V5, V6 en toetsweek jaarlaag 2, 3, 4, van 19 tm 25 januari
20 januari 2022 Badminton-toernooi brugklassen
31 januari 2022 Inhaalmoment PTA-week 2
15:00 uur

Februari

1 februari 2022 Doemiddag groep 8-leerlingen
14:45 uur - 16:30 uur
1 februari 2022 oudercommissievergadering
19:30 uur
8 februari 2022 Informatieavond voor ouders gr 7 & 8
19:30 uur
10 februari 2022 Inleveren concept fase 4 PWS
11 februari 2022 Open Huis
17:30 uur - 21:00 uur
14 februari 2022 PTA Schrijfvaardigheid Nederlands havo 5, van 14 tm 18 februari
14 februari 2022 Valentijn volleybal-toernooi jaarlaag 4/5/6?
15 februari 2022 Herkansing PTA-week 2
9:00 uur
17 februari 2022 PWS fase 4: presentaties
21 februari 2022 VOORJAARSVAKANTIE 21 t/m 25 februari
28 februari 2022 Huiswerk en toetsvrij

Maart

3 maart 2022 Studiedag
22 maart 2022 Ouderjaarlaag vergaderingen - alle leerjaren
19:30 uur - 21:00 uur
23 maart 2022 PTA week 3 H4, H5, V5, V6 + toetsweek jaar 1 t/m 4 en V4, van 23 tm 29 maart
29 maart 2022 Ouderjaarlaagvergadering klas 1
19:30 uur
29 maart 2022 Ouderjaarlaagvergadering klas 2
20:15 uur

April

5 april 2022 Inhaalmoment PTA-week 3
15:00 uur
8 april 2022 Start inschrijven herkansingen PTA-week 3
12 april 2022 Herkansing PTA-week 3
9:00 uur
12 april 2022 oudercommissievergadering
19:30 uur
14 april 2022 Inzage herkansingen
14:30 uur
18 april 2022 Vrije dag: 2e Paasdag
19 april 2022 Leerlingbesprekingen (middag); regulier rooster 1 t/m 6
20 april 2022 Leerlingbesprekingen (middag); regulier rooster 1 t/m 6
21 april 2022 Leerlingbesprekingen (middag); regulier rooster 1 t/m 6
25 april 2022 Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022

Mei

10 mei 2022 Project Duinen 2 havo
10 mei 2022 MZR-vergadering 5
19:30 uur - 22:00 uur
11 mei 2022 Project Duinen 2 VWO
12 mei 2022 CE 1e tijdvak, van 12 tm 30 mei
26 mei 2022 Hemelvaartsdag
27 mei 2022 Vrije dag

Juni

6 juni 2022 Vrije dag: 2e Pinksterdag
9 juni 2022 Eindpresentaties Eureka project
14 juni 2022 MZR-vergadering 6
19:30 uur - 22:00 uur
14 juni 2022 Ouderjaarlaag vergaderingen - alle leerjaren
19:30 uur -21:00 uur
15 juni 2022 Kennismakingsmiddag nieuwe brugklasleerlingen
13:30 uur - 15:30 uur
15 juni 2022 Ontvangst geslaagden
16:30 uur
16 juni 2022 Ontvangst niet-geslaagden
9:00 uur - 12:00 uur
20 juni 2022 CE 2e tijdvak, van 20 tm 23 juni
20 juni 2022 toetsweek H4 en V5, van 20 tm 24 juni
27 juni 2022 PERIODEWEEK JAARLAAG 1 T/M 3 EN PERIODEWEEK/TOETSWEEK V4, van 27 juni tm 1 juli
27 juni 2022 REISWEEK HAVO 4 EN VWO 5, van 27 juni tm 1 juli
28 juni 2022 oudercommissievergadering
19:30 uur
29 juni 2022 Voetbaltoernooi brugklassen
30 juni 2022 Atletiek-toernooi 2e jaarlaag

Juli

1 juli 2022 Hockey-toernooi 3e jaarlaag
4 juli 2022 Inhaal toetsen voor h4, v4 en v5
9:00 uur
5 juli 2022 Inzage toetsen
9:00 uur
6 juli 2022 Oudercommissie vergadering
19:00 uur - 21:00 uur
6 juli 2022 Voorlichting voor huidige brugklasouders over gymnasium 2 en presentatie Xanten
19:30 uur
18 juli 2022 zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus