September

19 september 2019 Oudercommissievergadering 1
19:30 u
23 september 2019 Schoolfotograaf 2e klassen en hoger
8:30 - 15:30 u
24 september 2019 Schoolfotograaf 2e klassen en hoger
8:30 - 15:30 u
24 september 2019 Ouderavond V5 met leerlingen
19:00 u
24 september 2019 Ouderavond V4 met leerlingen
19:30 u
25 september 2019 Studieochtend
Les 1 t/m 5 vervallen, de lessen starten om 13:00 u.
26 september 2019 Ouderavond H4
19:30 u
30 september 2019 Schoolfotograaf: inhaalmoment voor leerlingen die 23/24 afwezig waren.

Oktober

8 oktober 2019 Informatieavond H5 / V6 met leerlingen
19:30 u
11 oktober 2019 studiemiddag
De lessen vervallen na 13:00 u.
17 oktober 2019 Halloweenfeest onderbouw
19:30 - 22:30 u
18 oktober 2019 Onderbouw 1e uur vrij + toetsvrij
18 oktober 2019 havo 5: fase 2 inleveren
Beoordeling 8 november.
19 oktober 2019 Herfstvakantie - 19 t/m 27 oktober
28 oktober 2019 Huiswerk en toetsvrij
29 oktober 2019 Huiswerkavond brugklasouders
19:30 u
30 oktober 2019 studieochtend
Les 1 t/m 5 vervallen, de lessen starten om 13:00 u.

November

4 november 2019 Start PTA-week 1
5 november 2019 Ouderjaarlaagvergadering
19:30 u
7 november 2019 Projectdag onderbouw en havo 4 en vwo 4 en vwo 5
8 november 2019 Projectdag onderbouw en havo 4 en vwo 4 en vwo 5
8 november 2019 Korfbal toernooi brugklassen
14 november 2019 Inhaalmoment PTA-week 1
15:00 u
14 november 2019 Oudercommissievergadering 2
19:30 u
15 november 2019 Inhaalmoment PTA-week 1
15:00 u
21 november 2019 SVOK studiemiddag
De lessen vervallen na 13:00 u.
25 november 2019 Start inschrijven herkansingen H5 en V6
25 november 2019 Leerlingbesprekingen
Verkort rooster 1 t/m 6.
26 november 2019 leerlingbesprekingen
Verkort rooster 1 t/m 6
27 november 2019 Informatieavond groep 8 ouders
19:30 u
30 november 2019 Examens VTO Engels FCE/B2 first voor H5 en CAE voor V6 speaking

December

2 december 2019 Examens VTO Engels FCE/B2 first voor H5 en CAE voor V6 speaking
3 december 2019 Examens VTO Engels FCE/B2 first voor H5 writing/listening/reading
3 december 2019 ouderspreekavond 10-minutengesprekken
17:00 - 21:30 u
4 december 2019 Examens VTO Engels CAE voor V6 writing/listening/reading
5 december 2019 Sinterklaas (brugklas les t/m 5e uur, andere jaarlagen gewoon les)
9 december 2019 PTA herkansingstoets H5 en V6
10 december 2019 Doemiddag groep 8 leerlingen
14:30 - 16:15 u
10 december 2019 Ouderspreekavond 10-minutengesprekken
17:00 - 21:30 u
13 december 2019 havo 5: fase 3 ruwe versie inleveren
Feedback volgt in overleg met begeleider.
16 december 2019 studiemiddag
De lessen vervallen na 13:00 u.
20 december 2019 kerstactiviteit
9:00 - 11:00 u
21 december 2019 Kerstvakantie 21 december t/m 5 januari

Januari

6 januari 2020 Huiswerk en toetsvrij
De lessen vervallen het 1e uur.
8 januari 2020 havo 5: fase 3 definitieve versie inleveren
Beoordeling 24 januari.
9 januari 2020 Start PTA-week 2
9 januari 2020 Oudercommissievergadering 3
19:30 u
14 januari 2020 Voorlichting Eureka voor geselecteerde brugklasleerlingen en ouders
19:30 u
14 januari 2020 ouderjaarlaag vergadering
19:30 u
16 januari 2020 Projectdag onderbouw, vwo 4 en havo 4
16 januari 2020 Thema-avond voor ouders
19:30 u
17 januari 2020 Projectdag onderbouw, vwo 4 en havo 4
17 januari 2020 Nieuwjaarsgala bovenbouw 3e jaar en hoger
20:30 - 00:30 u
20 januari 2020 Kijk- en luistertoetsen H5 en V6
21 januari 2020 Kijk- en luistertoetsen H5 en V6
22 januari 2020 Kijk- en luistertoetsen H5 en V6
23 januari 2020 Inhaalmoment PTA-week 2
15:00 u
24 januari 2020 Inhaalmoment PTA-week 2
15:00 u
24 januari 2020 Open Huis
De lessen vervallen na 13:00 u.
27 januari 2020 studiedag

Februari

4 februari 2020 Doemiddag groep 8 leerlingen
14:30 - 16:15 u
4 februari 2020 Informatieavond groep 8 ouders
19:30 u
5 februari 2020 Start inschrijven herkansingstoets V5
6 februari 2020 Algemene muziekavond (voor alle leerlingen en personeel)
19:00 - 21:00 u
10 februari 2020 Valentijnvolleybaltoernooi
16:00 - 23:00 u
10 februari 2020 Uiterste datum inschrijven herkansingen V5
10 februari 2020 inleveren profielkeuze V3 & H3
Deze week inleveren profielkeuze voor V3 en H3
13 februari 2020 PWS H5/V6: presentatiemiddag en-avond
Verkort rooster 1 t/m 6 Fase 4 presentatiemiddag- en avond donderdag 13 februari 2020.’s Middags voor voorexamenleerlingen en ‘s avonds voor belangstellenden.
14 februari 2020 uiterste inleverdatum profielkeuze V3 & H3
Vandaag uiterlijk inleveren profielkeuze V3 & H3.
15 februari 2020 Voorjaarsvakantie 15 t/m 23 februari
24 februari 2020 Huiswerk en toetsvrij
28 februari 2020 PTA-herkansingstoets V5

Maart

3 maart 2020 Studiemiddag
De lessen vervallen na 13:00 u.
9 maart 2020 PTA-week 3: H5 en V6, mondelingen
10 maart 2020 Determinatie avond brugklassen
19:30 u
12 maart 2020 PTA-week 4: V5, H5 en V6, mondelingen
13 maart 2020 PTA voorbereidingsdag H4 (geen reguliere lessen voor H4 leerlingen)
16 maart 2020 Projectdag onderbouw en vwo-4
16 maart 2020 PTA-week 4: H4 en V5, H5 en V6, mondelingen + PTA maatschappijleer H4/V4
17 maart 2020 Projectdag onderbouw en vwo-4
17 maart 2020 Ouderjaarlaagvergadering
19:30 u
17 maart 2020 Start inschrijven herkansing H5 en V6, twee toetsen uit PTA-week 2 en PTA-week 3
19 maart 2020 Excursie Xanten gymnasiumbrugklassen
19 maart 2020 Oudercommissievergadering 4
19:30 u
23 maart 2020 Opening tentoonstelling praktijkexamen kunst H5 en V6 in aula
17:00 u
23 maart 2020 Uiterste datum inschrijven herkansingen H5 en V6
12:00 u
26 maart 2020 Inhaalmoment PTA-week 4
15:00 u
27 maart 2020 Inhaalmoment PTA-week 4
15:00 u
31 maart 2020 studiemiddag
De lessen vervallen na 13:00 u.
31 maart 2020 ouderspreekavond 10-minutengesprekken
17:00 - 21:30 u

April

1 april 2020 ouderspreekavond 10-minutengesprekken
17:00 - 21:30 u
2 april 2020 Herkansingen toetsen uit PTA week 2 en PTA week 3 voor examenkandidaten
2 april 2020 ouderspreekavond 10-minutengesprekken
17:00 - 21:30 u
3 april 2020 Herkansingen toetsen uit PTA week 2 en PTA week 3 voor examenkandidaten
10 april 2020 Reguliere lesdag (goede vrijdag)
13 april 2020 tweede paasdag
14 april 2020 Herexamen schoolexamenvak
17 april 2020 Uitdelen SE-cijferlijsten en tekenen voor akkoord H5 en V6
17 april 2020 Studiemiddag
De lessen vervallen na 13:00 u.
22 april 2020 Meivakantie 22 april t/m 5 mei

Mei

6 mei 2020 Start inschrijven herkansing H4-V5
7 mei 2020 Start CE 1
11 mei 2020 Uiterste datum inschrijven herkansing H4-V5
14 mei 2020 Oudercommissievergadering 5
19:30 u
20 mei 2020 PTA-herkansingstoets uit PTA-week 4 voor H4 en V5
21 mei 2020 Hemelvaartsdag
22 mei 2020 Vrije dag
26 mei 2020 Duinenproject H2/V2
27 mei 2020 Duinenproject H2/V2
28 mei 2020 studiemiddag
De lessen vervallen na 13:00 u.

Juni

1 juni 2020 2e pinksterdag
2 juni 2020 Ouderjaarlaagvergadering
19:30 u
3 juni 2020 Hockeytoernooi H3/V3
4 juni 2020 Atletieksportdag H2/V2
4 juni 2020 Presentatieavond Eureka
5 juni 2020 Olympic Moves
10 juni 2020 Bekendmaking normen CE I plus uitslag
10 juni 2020 Kennismakingsmiddag nieuwe brugklasleerlingen
14:30 - 15:30 u
11 juni 2020 start toetsweek
15 juni 2020 Start CE 2
15 juni 2020 PTA-herkansingstoets vd gehele theor. SE-stof van Maat of CKV voor H4 en V4
17 juni 2020 Voorlichting voor huidige brugklasouders over gymnasium 2 en presentatie Xanten
19:30 u
17 juni 2020 Inhaalmoment toetsen uit toetsweek
9:30 u
18 juni 2020 Inzage toetsen
8:30 - 9:30 u
18 juni 2020 Oudercommissievergadering 6
18:00 u
22 juni 2020 Reisweek H2/V2 H4/V5
26 juni 2020 Bekendmaking normen CE II plus uitslag
30 juni 2020 Diplomering vwo

Juli

1 juli 2020 Diplomering havo
3 juli 2020 Uitdelen eindrapporten
10:00 u
4 juli 2020 Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus