Juli

1 juli 2022 Uitslag ce 2e tijdvak
kandidaten worden gebeld vanaf 12:30 uur
4 juli 2022 Voetbaltoernooi brugklassen
9:00 uur
4 juli 2022 Hockey-toernooi 3e jaarlaag overbos
4 juli 2022 Inhaal toetsen voor h4, v4 en v5
9:00 uur
5 juli 2022 Atletiek-toernooi 2e jaarlaag dem
5 juli 2022 Inzage toetsen
9:00 uur
5 juli 2022 CE 3e tijdvak, van 5 tm 8 juli
7 juli 2022 inleveren boeken bovenbouw
12 juli 2022 oudercommissievergadering
19:30 uur
12 juli 2022 inleveren boeken onderbouw
12 juli 2022 rapport ophalen bovenbouw
11:00 uur
12 juli 2022 rapport ophalen onderbouw
10:00 uur
14 juli 2022 uitslag ce 3e tijdvak
14 juli 2022 diploma-uitreikingen HAVO en VWO
18 juli 2022 zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus

Oktober

17 oktober 2022 herfstvakantie 17 oktober t/m 21 oktober

December

26 december 2022 kerstvakantie 26 december t/m 6 januari

Februari

27 februari 2023 voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart

April

10 april 2023 2e paasdag
vrije dag
24 april 2023 meivakantie 24 april t/m 5 mei

Mei

18 mei 2023 hemelvaart 18 mei t/m 19 mei
29 mei 2023 pinksteren
vrije dag