Nieuws

Informatie laatste periode UPDATE 29-5

Door 29 mei 2020mei 31st, 2020No Comments

Dinsdag 2 juni a.s. is het dan zover: de school gaat weer open! Wat kijken we ernaar uit om jullie allemaal weer op school te hebben en we horen ook dat jullie niet kunnen wachten om elkaar weer te zien en te spreken!

Jullie hebben een mail ontvangen waarin staat hoe dat precies gaat en welke afspraken er zijn. Want:

  • We willen dat alles voor iedereen veilig en gezond verloopt en dus moeten we ons houden aan alle richtlijnen.
  • We kunnen nog niet meteen met z’n allen de hele dag naar school. Het wordt een mix van online onderwijs en momenten dat je naar school komt.

Richtlijnen in verband met Corona
We hebben de school zo ingericht dat we voldoen aan alle richtlijnen en we hebben gedragsregels opgesteld voor iedereen in het schoolgebouw. De regel dat we allemaal 1,5 meter afstand moeten houden is de belangrijkste. Alle afspraken kun je vinden:

Programma voor de komende weken
We noemden het al: het programma is een mix van online lessen volgens het rooster ‘Compacten&maatwerk’ en op school komen. We hebben hiervoor gekozen omdat we naast het op school komen, het ook belangrijk vinden dat het onderwijs zo goed mogelijk doorgaat, zodat je volgend jaar ook weer goed kunt starten. En dat lukt vanwege alle maatregelen die nu gelden het beste in de online lessen.
Maar je komt dus ook naar school: voor mentorlessen, voor PTA-toetsen bovenbouw en voor inhaaltoetsen. In de een-na-laatste schoolweek hebben we ‘oefendagen’. Dan gaan we op school zijn op de manier waarop dat misschien ook na de vakantie gaat zijn. In de laatste schoolweek wordt het rapport opgehaald, maar het rooster hiervoor zal over de hele week lopen, zodat alle klassen fysiek op school kunnen komen en samen het jaar goed kunnen afsluiten.

Het programma voor de komende weken is in de mail d.d. 29 mei 2020 te vinden: Informatie leerlingen heropening schoolInformatie ouders heropening school.

De mentorlessen en de toetsen staan in het rooster in Zermelo en de mentoren informeren zelf hun klas over het trefpunt op het schoolplein voor het mentormoment. De bovenbouwleerlingen worden apart geïnformeerd over de PTA-toetsweek.

Inhaaltoetsen en bevordering
Er zijn leerlingen die nog toetsen moeten inhalen van vóór-Corona of uit de online-periode. We kiezen er dit jaar voor om het aan jullie zelf over te laten of je deze toetsen nog wilt maken. Want jij kunt zelf, eventueel in overleg met je ouders en je mentor, het beste beslissen of deze toets nog belangrijk is, bijvoorbeeld omdat je nog een cijfer wilt ophalen.
Wij gaan ervan uit dat we jou voldoende in beeld hebben (op basis van cijfers, maar ook hoe de online-periode is verlopen) om samen met jou en je ouders te kijken wat volgend jaar de beste plek is (niveau, leerjaar). We hebben eerder al aangegeven dat we breder kijken dan alleen cijfers en dat we ruimhartig omgaan met de bevorderingsnormen, maar tegelijk willen we wel met elkaar
vaststellen dat een bevordering realistisch is en dat je ook echt kansrijk bent in het nieuwe schooljaar.
De teamleiders en/of mentoren zullen je informeren hoe je je kunt aanmelden voor een inhaaltoets.

Vooruitblik op het nieuwe schooljaar
Ondertussen kijken we natuurlijk ook weer verder vooruit. We weten natuurlijk niet hoe de situatie in augustus zal zijn, als het nieuwe schooljaar start, maar we houden er rekening mee dat we dan nog steeds werken en leren binnen de Corona-richtlijnen, met 1,5 meter-afstand.
We werken op dit moment verschillende mogelijkheden uit. We denken dat ‘hybride – onderwijs’ dan de basis zal worden. Dat betekent dat we een mix van fysiek en online onderwijs zullen hebben, waarbij bijvoorbeeld een les tegelijkertijd fysiek wordt gegeven (aan 1/3 deel van de leerlingen) en online thuis wordt gevolgd door het andere 2/3 deel van de leerlingen. Leerlingen wisselen elkaar dan af in het op school aanwezig zijn of thuis werken.
In week 26 houden we ‘proefdagen’ om samen met jullie te ervaren en te testen hoe dit het beste werkt. De komende weken zullen we ook onder jullie een enquête uitzetten om te horen hoe je hier tegenaan kijkt. Zo kunnen we ook jullie mening meenemen in het plan voor augustus.

Maar nu eerst ….
Weer naar school en elkaar zien, op een veilige en goede manier! Met een mix van online onderwijs dat door gaat en momenten waarop jullie weer op school zijn. Kijk in het rooster en in het programma om te zien wanner jij naar school komt. We hopen dat we op deze manier de laatste weken goed en gezond kunnen doorkomen en het schooljaar samen op een plezierige en leuke manier kunnen afsluiten!
We horen het graag als je vragen of opmerkingen hebt!


Vragen?

Mocht je vragen hebben, dan kun je mailen:
over ICT: servicedeskhavovwo@kennemercollege.nl
over Magister: havovwo@kennemercollege.nl
over het eindexamen: examencommissie@kennemercollege.nl
Met al je andere vragen kun je terecht bij je mentor of teamleider.

Misschien heb je de komende weken ook behoefte aan wat meer ondersteuning, contact of begeleiding? Daarvoor kun je natuurlijk terecht bij je mentor, maar ook bij de zorgcoördinatoren: m.duin2@kennemercollege.nl .

Terug naar overzicht