De schoolexamens die voor dinsdag en woensdag gepland staan worden opgeschort en gaan dus niet door. Dit geldt ook voor de mondelinge examens. Voor een toelichting verwijzen wij naar de mail die naar de examenleerlingen en hun ouders is gestuurd.

Onze school is de komende periode gesloten voor leerlingen.
In deze brief lees je hoe het onderwijs doorgaat, op afstand.

Mocht je vragen hebben, dan kun je mailen:
over ICT: servicedeskhavovwo@kennemercollege.nl
over Magister: havovwo@kennemercollege.nl
over het eindexamen: examencommissie@kennemercollege.nl
Met al je andere vragen kun je terecht bij je mentor of teamleider.

Misschien heb je de komende weken ook behoefte aan wat meer ondersteuning, contact of begeleiding? Daarvoor kun je natuurlijk terecht bij je mentor, maar ook bij de zorgcoördinatoren:

Terug naar overzicht