ICT als hulpmiddel

bij het leren

De relatie docent-leerling vinden wij heel belangrijk en die kan niet vervangen worden door een laptop. Wel willen wij onderwijs verzorgen met een digitale component, geen laptop-onderwijs, maar onderwijs mét een laptop. En dat onderscheid is essentieel. Wij kiezen daarom bewust voor een mix van boeken en digitaal materiaal, ofwel ‘blended learning’.

Eigen laptops

Dit jaar zijn we gestart met twee speciale brugklassen, de digiklassen, die hun eigen laptop gebruiken. En vanaf het schooljaar 2018-2019 gaan alle brugklassen met een eigen device werken.

Doordat leerlingen elke les hun eigen device meenemen, is een toegankelijker manier van leren, interactief en adaptief, mogelijk. In iedere les kan ICT ingezet worden ter ondersteuning van het leerproces.

Die versterkte inzet van ICT maakt het voor ons beter mogelijk om:

  • moderne media en ELO te gebruiken binnen het lokaal;
  • breder palet aan didactische werkvormen toe te passen;
  • meer aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren.

ICT-faciliteiten

Wij beschikken over moderne ICT-faciliteiten, zoals een WIFI-netwerk waartoe elke leerling toegang heeft met zijn eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Ook heeft iedere leerling de beschikking over een e-mailaccount van het Kennemer College en Microsoft Office (Office 2016 en Office 365). De elektronische leeromgeving (ELO) gebruiken we om opdrachten en studieplanners te delen.

Bij voorkeur werken we met laptops die draaien op Windows, omdat dit systeem goed bekend en beschikbaar is. Daarbij heb je minimaal een toetsenbord nodig om bijvoorbeeld efficiënt werkstukken te kunnen maken. Als leerling ben je eigenaar van je laptop en dus ook zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Om leerlingen te helpen bij de aanschaf hebben we een overeenkomst gesloten met CampusShop (www.campusshop.nl). Het staat iedereen natuurlijk vrij om ergens anders een laptop aan te schaffen.