De schooldecanen

De schooldecanen geven leiding aan het keuzeproces voor de leerlingen. Zij richten hun aandacht met name op vragen als: welk pakket, welke richting, welke studie, welk beroep? Zij wijzen de weg in het ingewikkelde Nederlandse onderwijs en stimuleren leerlingen en ouders zich tijdig en voldoende te oriënteren op hun vervolgopleiding en beroepskeuze. Met medewerking van de mentoren en de vakdocenten leert de leerling weloverwogen te kiezen. De decanen leveren materiaal voor de vele keuzelessen die de mentoren verzorgen, o.a. het computerprogramma Keuzeweb van de Decaan.net. In

groepsverband en vooral ook via individuele gesprekken begeleiden zij leerlingen bij problemen in hun keuzeproces. Daarnaast geven zij voorlichting over zaken zoals inschrijving en studiefinanciering in het hoger onderwijs, mogelijkheden voor studie en werk in het buitenland, uitloting voor een bepaalde studie, enzovoorts. Informatie hierover kan ook worden verkregen in een speciaal daartoe ingerichte kast in de mediatheek. In principe kan men met bijna elk loopbaanprobleem bij de decanen terecht. Zo nodig zoeken zij contact met deskundigen binnen en buiten de school.

Op onze locatie havo-vwo werken we al enkele jaren met http://kennemercollege.dedecaan.net/. Deze schoolportal is een webpagina met een zoekmachine die de gebruiker (leerling, ouder, mentor) informeert over LOB (Loopbaan Oriëntatie- en Begeleiding). Denk aan: studiefinanciering, lotingstudies, open dagen, opleidingsprogramma’s en het laatste nieuws over de ontwikkelingen in het hoger onderwijs. DeDecaan.net bevat voor de leerlingen van de derde klassen het profielkeuze-programma Keuzeweb. Doel hiervan is een zorgvuldige begeleiding van de keuze voor een goed en verantwoord vakkenpakket.
 

Mevr. F. van Bronswijk en Mevr. M. Versantvoort