Nieuws

Corona update 15-9

Door 10 september 2020september 16th, 2020No Comments

Update 15 september

Vanochtend is in overleg met de GGD besloten om een groot aantal H5 leerlingen preventief naar huis te laten gaan. Vandaag is bekend geworden dat er 2 nieuwe leerlingen besmet zijn. Er is een patroon van besmettingen onder Havo 5 leerlingen. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen sprake is van een brandhaard op school, de oorspronkelijke besmettingen hebben plaatsgevonden in de privésfeer. Aangezien de leerlingen in Havo 5 toch in meerdere clusters onderwijs volgen, is besloten om alle leerlingen uit deze clusterlijnen, preventief naar huis te laten gaan. Door deze preventieve maatregel willen wij dit patroon proactief doorbreken en de rust bewaren. Deze leerlingen krijgen de rest van de week online onderwijs vanuit huis.

In overleg met de GGD is aan leerlingen gevraagd om ook in de privésfeer de sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden en steeds 1,5 meter afstand te houden van iedereen. Voor de leerlingen in de andere klassenlagen hebben wij in overleg met de GGD vastgesteld dat er geen reden is om thuis te blijven, omdat zij niet in direct contact hebben met de leerlingen in Havo 5.

Mocht uw zoon of dochter de komende dagen ziek worden of symptomen krijgen die verband kunnen houden met het Covid virus, dan moet u conform de richtlijnen van de GGD handelen. Dit betekent dat uw zoon of dochter preventief thuis moet blijven en u school daarover informeert. Leerlingen die niet ziek zijn, kunnen vanuit huis het onderwijs ook zoveel mogelijk volgen.

Door op deze manier actie te ondernemen, in goede afstemming met de GGD, willen wij de besmetting in onze school een halt toe roepen in belang van de veiligheid/gezondheid van alle leerlingen en medewerkers. Ouders/verzorgers die naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, kunnen contact opnemen met de mentor van hun zoon of dochter. Mocht de school o.b.v. nieuwe informatie in overleg met de GGD nog verdere stappen moeten ondernemen, dan wordt u daarover geïnformeerd.

Wij hopen op deze wijze zowel adequaat zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van alle leerlingen en medewerkers en tegelijkertijd zoveel mogelijk de ongestoorde voortgang van het onderwijs te bewaken.

Deze periode waarin het Covid virus constant aanwezig is, vraagt van iedereen om zich steeds weer aan te passen aan nieuwe informatie en omstandigheden. Wij begrijpen als schoolleiding dat dit ook voor u als ouders niet eenvoudig is. Wij hopen dat wij samen met u erin slagen de goede stappen te blijven zetten.


 


Hieronder lees je de maatregelen die we getroffen hebben zodat alles voor iedereen veilig en gezond verloopt. We houden ons hierbij aan de richtlijnen van het RIVM.

Richtlijnen in verband met Corona
We hebben de school zo ingericht dat we voldoen aan alle richtlijnen en we hebben gedragsregels opgesteld voor iedereen in het schoolgebouw. De belangrijkste regels zijn:

  • Volwassen medewerkers houden 1,5 meter afstand van elkaar en van de leerlingen.
  • Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
  • Was vaak je handen!
  • Ouders en externe partners kunnen niet zonder uitnodiging naar school komen. Overleg vindt op afstand plaats (via telefoon, mail, videochat in Teams). De ouderavonden vinden dan ook online plaats!

Alle afspraken (omtrent hoe om te gaan met gezondheidsklachten, start en einde van de dag, pauzes, leswisselingen, ventilatie) kun je hier vinden:

Ouderavonden
Omdat wij als school iedereen in goede gezondheid willen houden, hebben wij besloten om vanwege de Corona-crisis alle ouderavonden online te laten plaatsvinden. Op korte termijn ontvangt u een email van onze teamleiders met meer uitleg over hoe de ouderavond technisch en inhoudelijk eruit komt te zien. We doen alles om ervoor te zorgen dat dit technisch goed zal verlopen. Mochten we desondanks toch tegen onverwachte technische moeilijkheden aanlopen, vragen we om uw begrip.

Maar nu eerst ….
Weer naar school en elkaar zien, op een veilige en goede manier! Kijk in het rooster om te zien wanner jij naar school komt. We hopen dat we op deze manier de eerste weken goed en gezond kunnen doorkomen en het schooljaar samen op een plezierige en leuke manier kunnen starten!
We horen het graag als je vragen of opmerkingen hebt!


Vragen?

Mocht je vragen hebben, dan kun je mailen:
over ICT: servicedeskhavovwo@kennemercollege.nl
over Magister: havovwo@kennemercollege.nl
over het eindexamen: examencommissie@kennemercollege.nl
Met al je andere vragen kun je terecht bij je mentor of teamleider.

Misschien heb je de komende weken ook behoefte aan wat meer ondersteuning, contact of begeleiding? Daarvoor kun je natuurlijk terecht bij je mentor, maar ook bij de zorgcoördinatoren: m.duin2@kennemercollege.nl .

Terug naar overzicht