Nieuws

Corona update 2-10: mondkapjesplicht

Door 2 oktober 2020No Comments

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Zoals jullie weten, heeft de overheid deze week landelijk extra maatregelen genomen om de stijging van het aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen. Zo geldt ook in het voortgezet onderwijs vanaf maandag 5 oktober het dringende advies om een mondkapje te dragen, bijvoorbeeld in de gang, aula en in de pauzes. Het dragen van mondkapjes tijdens de lessen is niet nodig.

Mondkapjesplicht
Het Kennemer College havo-atheneum-gymnasium heeft samen met het bestuur, de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) en de andere scholen van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) besloten om het dragen van een mondkapje vanaf a.s. maandag – buiten de lessen – te verplichten voor álle leerlingen en medewerkers.
Deze verplichting geeft volgens ons voor iedereen meer duidelijkheid. De basisregel voor leerlingen en medewerkers is: als je loopt gebruik je een mondkapje, zit je in een les of eet/drink je iets, dan kan het kapje af. Alleen met elkaar kunnen we zorgen voor een veilige en gezonde omgeving om in te leren en te werken.
Wij verwachten dat leerlingen zelf voor een mondkapje zorgen en op tijd ook weer zorgen voor een schoon exemplaar. De komende week wordt er op school aandacht besteed op welke wijze- uit een oogpunt van hygiëne- een mondkapje het beste kan worden opgezet en afgedaan. Mochten leerlingen begin van komende week per ongeluk nog geen mondkapje bij zich hebben, dan zullen wij uiteraard helpen om hierin te voorzien.

Bestaande maatregelen blijven van kracht
De mondkapjesplicht is een belangrijke extra maatregel die leerlingen en medewerkers kan beschermen tegen een eventuele besmetting. Deze maatregel is aanvullend op de 1,5 meter afstand tussen leerlingen en onderwijspersoneel en tussen onderwijspersoneel onderling én aanvullend op de hygiënemaatregelen, zie regels in onze school. Bij eventuele verkoudheidsklachten volgen we de beslisboom thuisblijven of naar school/werk.
Daarnaast blijven ook alle aanvullend genomen maatregelen van kracht zoals de gescheiden pauzes van onder- en bovenbouw en de regel dat docenten 5 minuten eerder de les verlaten om zoveel mogelijk gescheiden van de leerlingenstroom naar hun nieuwe lokaal te kunnen gaan.
Er vindt op één punt wel verandering van de afspraken plaats en dat betreft de ventilatie van het schoolgebouw.

Ventilatie schoolgebouw
De afgelopen weken werden conform het landelijke protocol de ramen en deuren in de onderwijs ruimtes opengezet tijdens de pauzes. Met de wintermaanden in zicht is goede ventilatie belangrijk, maar ook een voldoende verwarmd lokaal. Op verzoek van SVOK heeft een externe partij (BBN adviseurs) onderzocht of de ventilatiesystemen van de gebruiksruimten op onze school voldoen aan de veiligheidseisen. Wij hebben in ons gebouw aan de Büllerlaan ruimten met drie verschillende ventilatiesystemen:

  • Ventilatiesysteem A: natuurlijke ventilatie met natuurlijke aan-, en afvoer van vervuilde lucht door middel van gevelroosters, infiltratie ramen en deuren; dat betreft alle gymnastiek lokalen.
  • Ventilatiesysteem C: ventilatie met actieve afvoer en natuurlijke aanvoer van verse lucht.
  • Ventilatiesysteem D: ventilatie waarbij zowel de aanvoer van verse lucht als ook de afvoer van vervuilde lucht op mechanische (actieve) wijze plaatsvindt (gebalanceerde ventilatie).

Ruimten met ventilatiesysteem C of D voldoen aan de richtlijnen, ongeacht de weersomstandigheden. Ruimten met ventilatiesysteem A voldoen aan de RIVM-richtlijnen, mits de ramen en deuren geregeld en minimaal 10 á 15 minuten geopend kunnen worden. In onze gymnastiek zalen blijven de bovenramen permanent open en wordt op deze wijze voldaan aan de ventilatie eisen.
Voor alle overige lokalen en onderwijsruimtes in ons gebouw is het dus niet meer nodig om extra te ventileren. In de pauzes hoeven de ramen en deuren niet meer open gezet te worden.

Continuïteit onderwijs
Wij blijven alles op alles zetten om te zorgen voor een gezonde werk- en leeromgeving, zodat we de school open kunnen houden. Dit kunnen we alleen samen doen door ons te houden aan de regels en elkaar te beschermen. De vandaag met de GMR gemaakte afspraak dat leerlingen en medewerkers van school tijdens de verplaatsingen een mondmasker moeten dragen, dat vervolgens direct weer afgedaan mag worden in het leslokaal zelf of bij de lunchplek tijdens de pauze, is een relatief kleine ingreep juist met de bedoeling om de school open te kunnen houden. Ditzelfde geldt voor de regels opgesteld vanuit de GGD om thuis te blijven als je klachten hebt die kunnen duiden op een besmetting met het covid virus. Liever kort online, dan lang in een lock-down.
Wij hopen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid hierin blijft nemen; ook al bestaan er bijvoorbeeld nog steeds discussies over de mate waarin het dragen van een mondkapje bijdraagt aan het tegengaan van de verdere verspreiding van het virus. Zelfs bij twijfel, toch voor de zekerheid doen! Het gaat naast je eigen gezondheid immers ook over de gezondheid van andere (kwetsbare) mensen.

Samenvattend staat de continuïteit van het onderwijs bij ons voorop, natuurlijk het liefst op school en als het moet -zo kort mogelijk- online vanuit huis. Een goede gezondheid blijft daarbij het allerbelangrijkst.
Hebben jullie vragen of willen jullie meer informatie, dan kunnen jullie contact opnemen met de teamleider van uw zoon of dochter.

Met vriendelijke groet,

Marc van Buuren
rector Kennemer College havo-atheneum-gymnasium


Hieronder lees je de maatregelen die we getroffen hebben zodat alles voor iedereen veilig en gezond verloopt. We houden ons hierbij aan de richtlijnen van het RIVM.

Richtlijnen in verband met Corona
We hebben de school zo ingericht dat we voldoen aan alle richtlijnen en we hebben gedragsregels opgesteld voor iedereen in het schoolgebouw. De belangrijkste regels zijn:

  • Volwassen medewerkers houden 1,5 meter afstand van elkaar en van de leerlingen.
  • Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
  • Was vaak je handen!
  • Ouders en externe partners kunnen niet zonder uitnodiging naar school komen. Overleg vindt op afstand plaats (via telefoon, mail, videochat in Teams). De ouderavonden vinden dan ook online plaats!

Alle afspraken (omtrent hoe om te gaan met gezondheidsklachten, start en einde van de dag, pauzes, leswisselingen, ventilatie) kun je hier vinden:

Ouderavonden
Omdat wij als school iedereen in goede gezondheid willen houden, hebben wij besloten om vanwege de Corona-crisis alle ouderavonden online te laten plaatsvinden. Op korte termijn ontvangt u een email van onze teamleiders met meer uitleg over hoe de ouderavond technisch en inhoudelijk eruit komt te zien. We doen alles om ervoor te zorgen dat dit technisch goed zal verlopen. Mochten we desondanks toch tegen onverwachte technische moeilijkheden aanlopen, vragen we om uw begrip.

Maar nu eerst ….
Weer naar school en elkaar zien, op een veilige en goede manier! Kijk in het rooster om te zien wanner jij naar school komt. We hopen dat we op deze manier de eerste weken goed en gezond kunnen doorkomen en het schooljaar samen op een plezierige en leuke manier kunnen starten!
We horen het graag als je vragen of opmerkingen hebt!


Vragen?

Mocht je vragen hebben, dan kun je mailen:
over ICT: servicedeskhavovwo@kennemercollege.nl
over Magister: havovwo@kennemercollege.nl
over het eindexamen: examencommissie@kennemercollege.nl
Met al je andere vragen kun je terecht bij je mentor of teamleider.

Misschien heb je de komende weken ook behoefte aan wat meer ondersteuning, contact of begeleiding? Daarvoor kun je natuurlijk terecht bij je mentor, maar ook bij de zorgcoördinatoren: m.duin2@kennemercollege.nl .

Terug naar overzicht