Bevorderingsrichtlijnen klas 4-5 havo/vwo

‚Äč

4.1. Algemeen klas 4 havo/ 4 vwo/ 5vwo

  1. Zie ‘Algemeen: bevorderingsrichtlijnen Kennemer College havo-atheneum-gymnasium’.
  2. In de bovenbouw hebben leerlingen te maken met toetsen die voor het rapport tellen, en PTA-toetsen die ook meetellen voor hun examendossier. Zaken rond PTA-toetsen en examens zijn geregeld in het Programma van toetsing en afsluiting (PTA). De bevorderingsrichtlijnen hebben betrekking op de rapporten.
  3. Indien een leerling uit 4 vwo doubleert kan hij soms nog bevorderd worden met een ander profiel, indien de rapportvergadering hiertoe beslist.

4.2. Bovenbouw

De leerling wordt bevorderd naar 5 havo, respectievelijk 5 atheneum/5 gymnasium of 6 atheneum/6 gymnasium, wanneer voor de te becijferen examenvakken:

  • alle cijfers voldoende zijn;
  • er maximaal één 5 op het rapport staat;
  • er maximaal één 4 of twee 5'en op het rapport staan, mits er minimaal twee compensatiepunten zijn;
  • er maximaal één 4 en één 5 op het rapport staan, mits er minimaal drie compensatiepunten zijn
  • er geen 4 en maximaal één 5 staat voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde a, b of c;
  • een leerling op het eindrapport minimaal een voldoende voor lo heeft.

Toelichting:

  1. het eindcijfer voor de vakken binnen het combinatiecijfer wordt op het rapport als afzonderlijk volwaardig cijfer meegeteld.

Vrijstelling:

Vakken met uitsluitend schoolexamen die door een leerling met een voldoende eindcijfer worden afgesloten, geven bij doubleren recht op vrijstelling met uitzondering van het vak lichamelijke opvoeding. In het geval van vrijstelling levert het afgeronde schoolexamenvak geen compensatiepunten op.