Bevorderingsrichtlijnen klas 2 havo/vwo

2.1. Algemeen

 1. Leerlingen die voldoen aan de criteria die per leerjaar gelden, worden zonder meer bevorderd.
 2. Een cijfer lager dan een 4 leidt nooit tot bevorderen.
 3. Een leerling die bevorderd is, kan een taak krijgen. Indien de taak aan het begin van het schooljaar niet is volbracht, werkt de leerling na schooltijd op school aan de taak totdat deze voldoende afgerond is.
 4. Leerlingen die niet zijn bevorderd, kunnen het leerjaar doubleren;
 5. Leerlingen kunnen in twee opeenvolgende leerjaren één keer doubleren.
 6. Elke leerling kan in bespreking worden gebracht en de vergadering kan ten gunste van de leerling afwijken van de criteria. Indien de vergadering niet tot een oordeel komt, beslist de directie na overleg met de betrokken afdelingsleider.
 7. De cijfers van het eerste en tweede rapport worden afgerond op één decimaal. Op het derde en laatste rapport worden hele cijfers gegeven. Bij het afronden van rapportcijfers gebruiken wij de officiële afrondingsregels. Dat betekent dat een gemiddelde van 6,45 op het eerste en tweede rapport afgerond wordt naar 6,5. Op het laatste rapport wordt datzelfde cijfer 6,45 afgerond naar een 6.
 8. Een leerling komt bij het eindrapport in aanmerking voor een getuigschrift ‘cum laude’, indien hij voldoet aan de volgende eisen:
 • de leerling heeft gemiddeld minimaal een 8,0 behaald waarbij ieder cijfer even zwaar meetelt, en heeft geen cijfer lager dan 7,0 behaald;
 • de leerling heeft voor lichamelijke opvoeding minimaal een voldoende behaald.


2.2. Klas 2 Havo

Een leerling wordt bevorderd naar 3 havo als voldaan is aan de volgende eisen:

 • het aantal tekortpunten is niet meer dan 4 in maximaal 3 vakken;
 • er komt geen cijfer lager dan 4 voor;

Een leerling kan bevorderd worden naar 3 vwo als voldaan is aan de volgende eisen:

 • een leerling heeft een positief advies van de docentenvergadering;
 • het gemiddelde van de cijfers is minimaal 7,5;
 • er komt geen cijfer lager dan 4 voor.


2.3. Klas 2 Atheneum / 2 Gymnasium

Een leerling wordt bevorderd naar 3 atheneum/3 gymnasium als voldaan is aan de volgende eisen:

 • het aantal tekortpunten is niet meer dan 4 in maximaal 3 vakken;
 • er komt geen cijfer lager dan 4 voor;
 • een leerling uit 2 gymnasium, die bevorderd wil worden naar 3 atheneum, moet aan bovenstaande eisen voldoen, waarbij de cijfers voor Latijn en Grieks niet meetellen.

Een leerling kan bevorderd worden naar 3 havo als voldaan is aan de volgende eisen:

 • het aantal tekortpunten is maximaal 6 in maximaal 5 vakken;
 • er komt geen cijfer lager dan 4 voor.