Persoonlijke aandacht

voor iedere leerling

Goede zorg voor alle leerlingen: dat is waar onze school naar streeft. Leerlingbegeleiding is daarom onderdeel van het normale onderwijsaanbod. Zo is er begeleiding gericht op de cognitieve ontwikkeling, bijvoorbeeld studielessen in de brugklas. En aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Ook doen we veel aan keuze- en loopbaanbegeleiding.

Mentoren

Eén van je docenten is ook je mentor. Elke klas heeft een eigen mentor, die er speciaal is voor jou, je klasgenoten en je ouders. Je hebt af en toe een apart gesprekje met je mentor en je hebt ‘mentorlessen’. Hierin leer je hoe je met je agenda moet omgaan, hoe je moet plannen, hoe je het beste huiswerk kunt maken én leren. Ook maakt je mentor afspraken met de klas, bijvoorbeeld hoe jullie op een goede manier met elkaar omgaan, zodat iedereen zich op zijn of haar gemak voelt. En je mentor onderneemt leuke activiteiten om elkaar goed te leren kennen, zoals een klassenuitje of samen Sinterklaas vieren. 

De mentoren van de tweede en hogere klassen begeleiden ook bij de vakkenpakket- en definitieve afdelingskeuze. Dit doen ze in samenwerking met de betrokken decanen en teamleiders.

Juniormentoren

In de brugklas heeft iedere klas twee juniormentoren. Dit zijn leerlingen uit havo of vwo 4 die ondersteuning geven bij de studieles en aanwezig zijn bij de buitenschoolse activiteiten. Brugklasleerlingen kunnen altijd de hulp inroepen van de juniormentoren.

Loopbaanbegeleiding

De schooldecanen helpen je bij het keuzeproces: welk pakket kun je kiezen, welke richting, welke studie, welk beroep? Zij wijzen de weg in het ingewikkelde Nederlandse onderwijs en stimuleren je om je tijdig en voldoende te oriënteren op je vervolgopleiding en beroepskeuze. Samen met je mentor en de vakdocenten kun je zo een weloverwogen keuze maken.

Daarnaast geven zij voorlichting over de inschrijving en studiefinanciering in het hoger onderwijs, mogelijkheden voor studie en werk in het buitenland, uitloting voor een bepaalde studie, enzovoorts. Informatie hierover staat ook in de mediatheek.

Ter ondersteuning werken wij met DeDecaan.net. Deze portal informeert leerlingen, ouders en mentoren over loopbaanoriëntatie- en begeleiding. Denk aan: studiefinanciering, lotingstudies, open dagen, opleidingsprogramma’s en het laatste nieuws over de ontwikkelingen in het hoger onderwijs. DeDecaan.net bevat voor derde klassers het profielkeuze-programma Keuzeweb. Doel hiervan is een zorgvuldige begeleiding bij de keuze voor een goed en verantwoord vakkenpakket.

Gesprekken met je ouders en school

MOL-gesprekken

Naar aanleiding van je resultaten voer je een gesprek met je mentor en je ouders, het zogenaamde MOL-gesprek (mentor-ouder-leerling). Tijdens dit gesprek reflecteer je: wat gaat er goed en wat kan er beter? Samen met je mentor en je ouders maak je afspraken over wat je de komende periode wilt bereiken en hoe je dat gaat doen. Dit gesprek is in ieder geval rond eind oktober, en als het nodig is zal dit in het schooljaar herhaald worden.

10 minuten-gesprekken met vakdocenten

Naar aanleiding van je studieresultaten, je inzet en/of je advies over je profielkeuze in het derde jaar is er de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen met een vakdocent. Deze gesprekken worden in februari gevoerd.

Als je meer wilt weten over de beoordeling van je werkhouding download dan hier de rubric.

In april is er nog een mogelijkheid om te spreken met de docenten van de vakken waar je onvoldoende voor staat, zodat je goed weet wat je nog kunt doen om dit op te halen.

Leren plannen en organiseren (LPO)

Op de middelbare school heb je meer huiswerk dan je gewend bent van de basisschool. Van de brugklas tot en met de derde klas krijg je van ons een planner, waarin je je huiswerk op kunt schrijven, maar ook meteen kunt plannen wanneer je dit gaat doen. Doordat we hier allemaal op dezelfde manier mee werken wordt deze werkwijze je steeds meer eigen. Je legt hiermee een goede basis voor de bovenbouw, waarin je steeds zelfstandiger wordt in het plannen en organiseren van je huiswerk, hobby’s, bijbaantje en vrije tijd. Je mentor zal regelmatig met je kijken of het plannen lukt en je tips geven als het niet zo goed gaat.

Begeleidingslessen

Het kan altijd gebeuren dat er een schoolvak is dat jij moeilijk vindt, en waarvoor je graag wat extra’s wilt doen, zodat je er wat beter in wordt. In de brugklas zijn er daarom extra begeleidingsuren die gegeven worden door docenten. Zij geven een uur extra les aan een groepje leerlingen dat een onvoldoende staat voor hun vak.

Tutorlessen

Voor leerlingen uit havo 2 en vwo 2 hebben we begeleidingslessen door leerlingen uit vwo 5, de zogenaamde tutorlessen. Deze tutor lijkt een beetje op een oudere broer of zus die je extra helpt. Op een vast uur per week werk je in kleine groepjes samen met je tutor aan het vak waar je niet zo goed in bent. Je tutor probeert dan met jou naar je vragen te kijken en je te helpen bij wat je niet snapt.

Anti-pesten

We vinden het belangrijk dat je je op school veilig voelt, zodat je je zo goed mogelijk kunt ontwikkelen. Daarom behandelen we elkaar met respect. Pesten tast deze veiligheid aan en kan van grote invloed zijn op de gepeste leerling. Daarom maken we in de klas afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Mocht je toch gepest worden, neem dan contact op met je mentor of met één van de vertrouwenspersonen (meneer Lindeman of mevrouw Ritman).

Download hier het Anti-pest protocol.