Zorgkaart

 

Welke extra begeleiding/zorg Voor wie? Wie verzorgt dit? Hoe kunnen leerlingen dit ontvangen?
Individuele begeleiding
Tijdstip: op afspraak
Alle leerlingen Mentor en zorgteam Leerlingen (en ouders) kunnen hiervoor zelf een afspraak maken of deze mogelijkheid wordt door de mentor gegeven.
Hulplessen
Tijdstip: ingeroosterd lesuur in okt - juni
Brugklasleerlingen voor de vakken
Ne, wi, Fa, Eng
Mentor en docenten Bij achterblijvende resultaten voor een vak wordt dit door de mentor met de leerling besproken.
Tutorlessen
Tijdstip: ingeplande afspraak nov-juni
Tweede klassers Leerlingen vwo 5 Bij achterblijvende resultaten voor een vak wordt dit door de mentor of vakdocent met de leerling besproken.
Training sociale vaardigheden
Tijdstip: 10 bijeenk. in maart-mei
Brugklasleerlingen en
tweedeklassers
Trainer Leerlingen worden door hun mentor geselecteerd aan de hand van de score op de School Vragen Lijst (SVL), informatie van de ouders, indruk van de mentor, informatie van de basisschool. Je kan ook jezelf opgeven.
Training bouwen aan je zelfvertrouwen
Tijdstip: 10 bijeenk. jan-maart
Brugklasleerlingen en
tweedeklassers
Trainer Leerlingen worden door hun mentor geselecteerd aan de hand van de score op de School Vragen Lijst (SVL), informatie van de ouders, indruk van de mentor, informatie van de basisschool. Je kan ook jezelf opgeven.
Faalangstreductie-training Bovenbouwleerlingen Trainer Mentoren kunnen dit aanbieden aan leerlingen indien aan de hand van mentorgesprekken blijkt dat een leerling hiervan zou kunnen profiteren.
Stressvrij examen doen
Tijdstip: 6 bijeenk. feb-maart
Examenleerlingen Trainer Je kan jezelf hiervoor opgeven.
Vertrouwenspersoon
Tijdstip: op afspraak
Alle leerlingen Vertrouwenspersoon De leerlingen kunnen op eigen initiatief of op aanraden van de mentor een afspraak maken.
Gesprek met de decaan
Tijdstip: op afspraak
Derdeklassers en
examenkandidaten
Decaan Je kan jezelf hiervoor opgeven, je mentor kan je ook doorverwijzen.
Dyslexie screening Alle brugklasleerlingen Dyslexie-coördinator Brugklasleerlingen krijgen een digitaal screeningsprogramma.
Taaldocenten, mentoren en teamleiders kunnen aan de hand van bijv. een rapportvergadering een leerling hiervoor aanmelden.
Dyslexie begeleiding Brugklasleerlingen Dyslexiecoaches Alle leerlingen met een dyslexiekaart krijgen een dyslexiecoach.