Welkom!

We zijn er trots op dat zoveel leerlingen kiezen voor het Kennemer College. Het vertrouwen in de school is groot. De school staat immers bekend om zijn uitstekende onderwijsresultaten. De examenresultaten liggen boven het landelijk gemiddelde! Dat stemt tot tevredenheid, maar dat geeft ons ook de verantwoordelijkheid om de hoge verwachtingen waar te maken.

Toch gaat het in het onderwijs niet uitsluitend om de resultaten. In  de schoolgids staat te lezen: het Kennemer College is méér dan school alleen.

Op onze school willen we bijdragen aan de brede vorming en ontwikkeling van jongeren. We helpen leerlingen bij hun zoektocht naar hun identiteit, we bespreken met hen normen en waarden en we helpen ze op weg verantwoordelijk mensen te zijn die hun duurzame rol gaan oppakken in de samenleving. Ik ben dan ook blij dat we op het Kennemer College hebben gekozen voor drie belangrijke kernwaarden:  vertrouwd, betrokken en uitdagend.

  • Vertrouwd: de leerlingen moet zich thuis kunnen voelen, de school biedt structuur, houvast, zorg en passende begeleiding. Het Kennemer kent een open cultuur. Ieder gaat respectvol met elkaar om.

  • Betrokken: we voeden leerlingen op tot weerbare personen die betrokken zijn bij hun omgeving en die betrokken geraken bij de samenleving. We bieden hen kansen zich op veel terreinen te ontwikkelen.

  • Uitdagend: de school wil leerlingen inspireren en uitdagen, leerlingen mogen uitblinken, daar krijgen ze alle  ruimte voor.

Om de goede onderwijsresultaten te handhaven én de bovenstaande kernwaarden in de praktijk te brengen, is een goede samenwerking, wederzijds respect, een veilig onderwijsklimaat en ruimte voor ieders eigenheid noodzakelijk. En daarbovenop dagen wij alle leerlingen (en docenten) uit tot excellentie te komen. De tijd van ‘het  gemiddelde is goed  genoeg’ is voorbij. Van goed naar beter naar excellent daar gaan wij voor.  Wij wensen alle leerlingen, ouders en medewerkers een inspirerend ,uitdagend  en excellent schooljaar toe.

De schoolleiding