Toetsen

Een leerling mag buiten de proefwerkweken en PTA-weken maximaal twee proefwerken per schooldag krijgen. In de onderbouw is er een maximum van zes toetsen per week. Voor brugklassers geldt dat zij slechts één proefwerk per dag kunnen krijgen. Bij inhalen mag van deze regel worden afgeweken.

De overige regels rondom toetsen staan in het leerlingenstatuut.