Theater

Totaaltheater

Binnen de school bestaat de traditie om in de week voor de kerst een musical op te voeren voor medeleerlingen en familieleden. De voorbereidingen voor dit totaaltheater beginnen al in september, waarna zo'n 70 leerlingen wekelijks bezig zijn met het repeteren van de teksten, de muziek en de dans, of voorbereidingen treffen voor decor, licht en geluid. Deelname staat open voor alle geïnteresseerde leerlingen uit alle jaarlagen.

Scapino-project

In de brugklas doen alle leerlingen mee aan het Scapino-project. De leerlingen bereiden in één dag een theatervoorstelling voor (toneel en dans oefenen, kostuums en decor maken), die zij dezelfde avond voor hun ouders uitvoeren.

Bezoek theater

In het kader van de lessen CKV zullen de leerlingen in de vierde klas zelf een bezoek brengen aan het theater.