Schoolfeesten

Het Kennemer College wil een actieve school zijn waarin sfeer en omgang met elkaar een belangrijke rol spelen. Activiteiten voor de leerling, zoals schoolfeesten, zijn daar onderdeel van. Daarbij staan veiligheid en gezelligheid voorop.

In oktober is er een groot schoolfeest voor alle leerlingen. Dit feest vindt plaats in discotheek Bobs. Ouders en leerlingen worden hier vooraf schriftelijk over geïnformeerd.

Vlak voor de kerst is er voor voor alle leerlingen een kerstactiviteit bij de SunSeaBar.

Eind januari is er voor de bovenbouwleerlingen een galafeest.

Eind juli is het slotfeest voor de onderbouw.

Om de veiligheid en gezelligheid rond deze feesten te waarborgen maken we met de leerlingen een aantal afspraken. Deze afspraken betreffen ons standpunt betreffende een aantal zaken, zoals het gebruik van alcohol op schoolfeesten. Leerlingen en ouders worden voorafgaand aan het schoolfeest hier schriftelijk over geïnformeerd.