Samenspel leerling - school - ouders

Leerlingen van tegenwoordig zijn niet alleen met school bezig. Ze richten hun aandacht meer dan ooit ook op andere bezigheden: vrienden, sport, baantje, computer, sociale media, uitgaan. Uit recent hersenonderzoek is gebleken dat de prefrontale cortex pas rond het 25ste levensjaar volledig ontwikkeld is. Daardoor kiezen pubers graag voor bezigheden waaraan ze op korte termijn plezier beleven
zonder de gevolgen van hun handelen voor de lange termijn te overzien. Desondanks vraagt school van de leerlingen een inzet van 40 uur per week.

Daarom is het essentieel dat leerlingen, ouders en school hun krachten bundelen om te zorgen voor goede schoolresultaten. School heeft de taak goed onderwijs en goede begeleiding te bieden. Leerlingen moeten zich zowel op school als thuis richten op hun schoolwerk en andere activiteiten beperken. Van ouders verwachten wij dat zij in de praktijk de functie overnemen van de prefrontale cortex van hun
kind. Dit betekent dat de ouders hun kind begeleiden bij het schoolwerk, dat zij hun kind helpen bij het stellen van prioriteiten en dat zij de prestaties van hun kind in de gaten houden.

Ook is een open communicatie in het samenspel tussen leerling, school en ouders van groot belang. Zo dragen ouders en school eraan bij dat een leerling het maximale uit zichzelf kan halen. In een tijd waarin exameneisen aangescherpt worden en diploma’s heel belangrijk zijn, is dat extra hard nodig.