Projecten

De samenhang tussen vakken komt met name tot uiting in de projecten die de leerlingen in de onderbouw volgen. In deze projecten krijgen de leerlingen vaardigheden aangeleerd zoals onderzoeken, presenteren en samenwerken. In dit schooljaar nemen de leerlingen deel aan de volgende projecten:

Brugklas

 • Scapino-project
 • het project ”Vrijheid”

Tweede klas

 • het project “Duinen”
 • het project “Linea Recta”
 • het project “Taaldorp”

Derde klas

 • het project “Fair Trade”

bovenbouw

 • projectdag debat H4/V4
 • project Anders ook gewoon H4/V4
 • projectdag H4 M&O Ondernemer Challenge
 • het project Model European Parliament
 • Middeleeuwen-project V4 Oh my God1
 • DNA-lab V4/V5
 • profielwerkstuk