Onderwijsvisie havo - atheneum - gymnasium

Het Kennemer College havo – atheneum - gymnasium kiest voor onderwijs dat leerlingen een sterke basis aan kennis en vaardigheden biedt. Wij streven ernaar leerlingen in een veilige leeromgeving te inspireren zodat zij hun talenten, interesses en passies ontdekken.

Dit doen wij door aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen: wij dagen onze leerlingen uit tot excellentie en waar nodig geven wij extra ondersteuning en begeleiding. Van leerlingen verwachten wij dat ze betrokken zijn en in toenemende mate verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces.

Het Kennemer College havo – atheneum - gymnasium zet in op de ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten, sociale en onderzoeksvaardigheden. Daarin spelen creatieve en sportieve onderwijsactiviteiten een grote rol.

Een leerling die onze school met een diploma verlaat, is een creatieve, onderzoekende en geëngageerde jongvolwassene die weet wat hij wil en kan. Hij is klaar voor het hoger en wetenschappelijk vervolgonderwijs.

Inspirerend onderwijs vraagt inspirerende docenten. Op het Kennemer College havo – atheneum - gymnasium werken wij binnen een professionele cultuur samen met ouders en leerlingen aan voortdurende kwaliteitsontwikkeling.