Onderbouw

In de onderbouw, de eerste drie leerjaren, wordt een algemene basis gelegd in kennis en vaardigheden met een breed aanbod van vakken. Er is samenhang binnen en tussen de vakken. Ons streven is de leerlingen in een vertrouwde omgeving uitdagend onderwijs

te geven.

Samenhang tussen vakken
De samenhang tussen vakken komt met name tot uiting in de projecten die de leerlingen in de onderbouw volgen. In deze projecten krijgen de leerlingen vaardigheden aangeleerd zoals onderzoeken, presenteren en samenwerken. In schooljaar 2015-2016 namen de brugklasleerlingen deel aan het project “Vrijheid”, de tweedeklassers namen deel aan het project “Duinen”, “Linea Recta” en het project
“Taaldorp”. De derdeklassers namen deel aan het project “Fair Trade” (combinatie van de vakken economie en aardrijkskunde). Met deze projecten willen we de leerlingen ook betrekken bij zaken die in de maatschappij spelen.

Gymnasiumklas
Al in het eerste jaar kan er gekozen worden voor een gymnasiumklas. In de gymnasiumklas worden alle vakken op een hoger niveau aangeboden en krijgen de leerlingen het vak klassieke cultuur. Binnen dit vak wordt een begin gemaakt met het Latijn. Daarnaast nemen de gymnasium brugklassers deel aan een project over de Romeinse stad. Na het eerste jaar kunnen ook leerlingen uit een havo/vwo
brugklas doorstromen naar klas 2 gymnasium, waar zij Latijn en Grieks krijgen. Leerlingen die geïnteresseerd zijn in deze doorstroommogelijkheid, krijgen in de tweede helft van het eerste jaar bijles Latijn aangeboden.