Naast de lessen

Het Kennemer College hecht grote waarde aan bijzondere schoolactiviteiten. Deze activiteiten zijn veelomvattend en nauwelijks af te bakenen. In ieder geval rekenen wij hiertoe alle activiteiten die bezinning, culturele vorming en lichamelijke en geestelijke ontspanning bevorderen. Hierbij kunt u ondermeer denken aan museum- en theaterbezoek en aan muziek, maar ook aan schoolfeesten, sporttoernooien, meerdaagse excursies en studiereizen.