De mentor

Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor, die uiteraard les geeft aan de betreffende klas en ook over een mentoruur beschikt, is vertrouwd met zijn klas en de eventuele problemen die zich daar voordoen. Ook onderneemt hij samen met zijn leerlingen sociale activiteiten buiten het lesprogramma om. Voor leerlingen en ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt in school

Brugklasmentoren zijn ervaren docenten, die samen met de teamleider van de brugklas mevr. M van der Grijp de leerlingen in hun eerste jaar op onze school begeleiden. De brugklasmentor verzorgt ook de studielessen in zijn brugklas. Deze studielessen zijn een aangrijpingspunt om de algehele studiehouding en -praktijk te begeleiden en te verbeteren. Bij de keuze van een afdeling na de brugklas (havo, atheneum of gymnasium) speelt de mentor een belangrijke rol.

De mentoren van de tweede en hogere klassen begeleiden o.a. de vakkenpakket- en definitieve afdelingskeuze (het een en ander in samenwerking met betrokken decanen en teamleiders). In de bovenbouw staat de bevordering van een zelfstandig studiegedrag centraal. Om hier vorm aan te geven is er een samenwerkingsverband met de Hogeschool Haarlem en de Universiteit van Amsterdam aangegaan. Daarenboven hebben alle mentoren een coördinerende en controlerende taak als het gaat om het optimaal benutten van het begeleidingsaanbod door hun leerlingen.

Onder auspiciën van de GG en GD en de Brijder Stichting doet de school samen met andere scholen uit de regio mee aan het project 'Gezonde school en genotmiddelen'. Dit project beoogt leerlingen ervan te doordringen dat een verstandige levenshouding ten aanzien van genotmiddelen uiterst belangrijk is. Het project heeft geresulteerd in een aantal afspraken waar de school als geheel aan gebonden is.