Magister

Het is voor u als ouder/verzorger mogelijk om via internet de behaalde cijferresultaten van uw zoon/dochter te raadplegen. Naast de cijfers treft u ook informatie aan over de adresgegevens en over de absenties van uw zoon/dochter, zoals die op school geregistreerd staan. De gegevens zijn strikt persoonlijk.

Hoe komt u bij deze gegevens?
Om toegang te krijgen moet u inloggen en daarvoor heeft u een inlognaam en wachtwoord nodig.

KLIK HIER om de handleiding te downloaden voor het gebruik van Magister (het administratiesysteem).

Wij hopen u op deze manier te ondersteunen bij de studiebegeleiding van uw kind. 

Inloggen in Magister 6:
Ga in uw internetprogramma naar https://kennemer.magister.net/#/inloggen of volg de link op de website van school.