De Leerlingenraad

Omdat leerlingen ook iets te vertellen hebben!

De leerlingenraad bestaat uit ongeveer 12 leerlingen, waarvan minstens één uit elke jaarlaag. Op deze manier proberen wij de mening(en) van de leerlingen op school zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.
We bespreken de problemen die wij te horen krijgen of zelf constateren in vergaderingen, zodat we samen een plan van aanpak kunnen bedenken om hiermee naar het schoolbestuur te stappen. Ook kunnen wij de medezeggenschapsraad van de school adviseren. Problemen hoeven niet altijd over het beleid of allerlei ingewikkelde kwesties te gaan, we houden ons namelijk ook bezig met de verbetering van de sfeer op school en met de kwaliteit van het onderwijs.
 

 

V.l.n.r.: Britney Eggens (V3), Luanne Snijders (B), Sandra Martens (V6, secretaris), Thomas Herder (V5, voorzitter), Manon van de Berg (H4), Jason Glas (B), Dylan Brand (H3), meneer Waijers
Vooraan: Josh Tukker (V2)

Niet op de foto: Koert Remijn (V4), Tessa Westerborg (V4), Khalissa Rahies (H2)

Heb je een op- of aanmerking over de school of het beleid? Mail ons dan! leerlingenraadhavovwo@kennemercollege.nl
Wil je ook bij de leerlingenraad? Neem dan contact op met je mentor.