Kwaliteit

We streven naar uitstekende resultaten: onze leerlingen proberen het beste uit zichzelf te halen, waarbij de school de randvoorwaarden schept die nodig zijn om de minstens het niveau te halen dat binnen hun vermogen ligt. Hierbij gaan wij uit van de verschillen tussen leerlingen. Een zeer hoog percentage verlaat de school met een diploma of (start-)kwalificatie. Om dit te bereiken beschikt onze school over professionele medewerkers met hart voor de leerling, uitstekende onderwijsfaciliteiten en een passend begeleidingssysteem.

Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. De rapportages van de onderwijsinspectie kunt u vinden op www.onderwijsinspectie.nl.

Onderwijsresultaten

Elk jaar evalueert de schoolleiding samen met de vaksecties de resultaten van het onderwijs aan de hand van de in- en doorstroomgegevens en de examenuitslagen. De schoolgegevens worden vergeleken met de landelijke cijfers, die door de onderwijsinspectie worden geleverd. Hieronder vindt u de belangrijkste zaken uit dit cijfermateriaal.

Examenresultaten: percentage geslaagd 2012 landelijk 2013 landelijk 2014 landelijk 2015 landelijk 2016 landelijk
havo 90% 87% 88% 88% 85% 91,5% 91% 87% 93% 89%
vwo 86% 87% 90% 92% 95% 97% 95% 92% 90% 91%
Instroomgegevens brugklas per 1 augustus 2012   2013   2014   2015   2016  
havo/vwo 308   313   284   269   286  

 
Doorstroomgegevens
De doorstroompercentages uit 2015 geven het volgende beeld:

Klas Bevorderd Bevorderd naar hogere studie Bevorderd naar lagere studie niet bevorderd
brugklassen 78% 3,5% 18% 0,4%
havo 2 91% 1,6% 1,6% 5,4%
havo 3 80%     10,8%
havo 4 79%     20,7%
vwo 2 91%   7,8% 1,4%
vwo 3 89%   9% 2,3%
vwo 4 90%     9,8%
vwo 5 82%     17,8%

Scholen op de kaart

Voor meer informatie over de kwaliteit van ons onderwijs kunt u terecht op Scholenopdekaart.nl. Een onderdeel van dit project is een tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen en ouders van het derde leerjaar. In schooljaar 2014-2015 gaven de leerlingen de school een 6,9, de ouders gaven een 7,3 gemiddeld.