Karakter van onze school

Het Kennemer College kent twee vestigingen:

De vestiging VMBO en Praktijkonderwijs (de Vierhoek in Heemskerk) met als rector/directeur mevr. drs. M.H. Lemstra. Op deze vestiging zijn de volgende opleidingen gehuisvest:

• De Kennemer Praktijkschool en Lwoo (leerwegondersteunend onderwijs)
• Kennemer College Beroepsgericht
• Kennemer College mavo

De vestiging havo - atheneum - gymnasium (Büllerlaan 2, Beverwijk) met als rector mevr. drs. M. van der Kracht.

‘Het Kennemer College, de school die kansen biedt’

Het Kennemer College is een scholengroep die kansen biedt en samen sterk is. Het onderwijsaanbod is breed: van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Al onze opleidingen bieden onderwijs gericht op een specifieke doelgroep en toegesneden op het type leerling dat daarbij hoort. We bieden de leerlingen kansen en zijn sterk in het ontwikkelen van talenten die leiden tot diplomering, certificering of werk.

Iedere opleiding heeft een eigen gebouw, zodat leerlingen hun eigen plek en eigen sfeer hebben. De leerling verdwijnt niet in de massa, maar heeft een overzichtelijke school waarin hij zich gekend, gewaardeerd en veilig kan voelen. We hebben aandacht voor de individuele leerling en geven extra begeleiding waar nodig. Daarnaast is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Er is specifieke aandacht voor
het vergroten van de samenhang en de doorstroom tussen de verschillende opleidingen. Daarbij wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan een goede loopbaanoriëntatie.
Door de intensieve samenwerking tussen de opleidingen onder de paraplu van het Kennemer College én het volledige aanbod van onderwijsmogelijkheden, is veranderen van opleiding dus heel goed mogelijk, waardoor wij ervoor kunnen zorgen dat iedere leerling het soort onderwijs krijgt dat bij hem past. Ook extern streven wij naar een naadloze aansluiting, om zo de leerling naar succes in vervolgonderwijs en samenleving te begeleiden.

Onze school staat open voor leerlingen en ouders van verschillende overtuiging en levensvisie en wil daarmee een afspiegeling zijn van de samenleving.

Leerling staat centraal

Bij het Kennemer College staat de ontwikkeling van de leerling centraal. Er wordt onderwijs op maat gegeven en de leerling-kenmerken zijn richtinggevend voor het onderwijs. Aangezien we de talenten van leerlingen belangrijk vinden in het onderwijsproces is er grote aandacht voor de informatietechnologie en het computergebruik in de lessen, culturele en kunstzinnige vorming (met de mogelijkheid om
examen te doen in de creatieve vakken), buitenschoolse activiteiten en hebben we een breed sportaanbod. Op het vmbo-pro worden de cognitieve vaardigheden gekoppeld aan de (beroeps)praktijk waardoor er veel aandacht is voor Leren Loopbaan en Burgerschap, Vakmanschap en Talentontwikkeling.

Een zeer hoog percentage verlaat onze school met een diploma of (start)kwalificatie. We streven naar uitstekende resultaten: onze leerlingen proberen het beste uit zichzelf te halen, waarbij de school de randvoorwaarden schept die nodig zijn om minstens het niveau te halen dat binnen hun vermogen ligt. Om dit te bereiken beschikken onze opleidingen over professionele medewerkers met hart voor
de leerling, uitstekende onderwijsfaciliteiten en een passend begeleidingssysteem.

Wij zijn een school in beweging, zijn maatschappelijk betrokken en toekomstgericht. Een school om trots op te zijn.

KLIK HIER om de specifieke visie van het Kennemer College havo-atheneum-gymnasium te lezen.

Naar boven