Jet-Net en Bètapartner

Het Kennemer College is een Jet-Net school. Jet-Net staat voor Jongeren en Technologie Netwerk Nederland en is een samenwerkingsverband tussen havo/vwo-scholen en bedrijven. Enkele bedrijven die bij dit netwerk zijn aangesloten zijn IBM, Tata Steel, Philips en Schiphol Group. Het Kennemer College werkt binnen dit netwerk samen met Tata Steel. Het doel van deze samenwerking is het verrijken van de lesstof (gastlessen, excursies, begeleiding praktische opdrachten en profielwerkstukken) en het zichtbaar maken van toekomstperspectieven binnen de bètawereld (loopbaanoriëntatie, Careerday, Girlsday, Meet the boss). Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.jet-net.nl.

Het Kennemer College is ook verbonden aan het Bètapartner netwerk. Bètapartners is het netwerk van de vier hoger onderwijs instellingen VU, UvA, HvA, Inholland en 38 scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie Noord-Holland en Flevoland, het Gooi en Amsterdam. Deze partners hebben de handen ineen geslagen om de keuze van havo en vwo leerlingen voor bèta- en technische studies aantrekkelijker te maken en het onderwijs in deze vakken te verbeteren. Denk bij vakken aan wiskunde, natuurkunde, informatica, biologie, scheikunde, NLT en aardrijkskunde. Het netwerk is een platform voor kennisdeling, kennisontwikkeling en een proces- en projectmotor voor innovatie en kwaliteit in het voortgezet onderwijs. De Its Academy is op internet de etalage waarin alle activiteiten, lesmaterialen, webclasses, nascholingen en vak-ondersteuning, die door de leden van de Bètapartners worden ontwikkeld, te vinden zijn. www.itsacademy.nl.