Faalangstreductietraining (FRT)

Onderbouw

Er is een faalangstreductie groepstraining voor de brugklasleerlingen en tweedeklassers. De signalering loopt via de mentor en de SchoolVragenLijst . Na het invullen van de SVL spreekt de mentor met zijn leerlingen en is er contact met ouders via een brief. Daarna volgen oudergesprekken met ouders van leerlingen die worden uitgenodigd voor een training.
De training bestaat uit 7 à 8 bijeenkomsten tijdens het 7e lesuur. Ongeveer 6 weken na de laatste bijeenkomst is er een ‘terugkomdag’. Methode:  “Bouwen aan zelfvertrouwen”.  De groepstraining begint na de kerstvakantie.
Incidenteel kunnen leerlingen die buiten de groepstraining vallen of leerlingen die toch nog veel last houden, individueel terecht. Dit is echter niet structureel ingebouwd.

Bovenbouw

In de bovenbouw bieden we een groepstraining aan en indien gewenst een individueel traject. De signalering vindt plaats m.b.v. de CAPAZ (vragenlijst). Methode: Situatie Specifieke Angst Test.
De groepstraining bestaat uit ongeveer 8 bijeenkomsten en is bestemd voor eindexamenleerlingen. Indien gewenst is er ook de mogelijkheid van individuele FRT.