Externe contacten

Contacten met basisonderwijs
Onze school onderhoudt intensieve contacten met het basisonderwijs. De teamleidster brugklassen geeft voorlichtingsavonden op een aantal basisscholen. Zij bezoekt basisscholen, om de oud-leerlingen van die scholen te bespreken. Veel leerkrachten van groep 8 gebruiken deze bezoeken ook om leerlingen die naar het Kennemer College zullen gaan te bespreken. Daarnaast is er twee keer per
jaar een “PO-VO”-bijeenkomst, waarin brugklasdocenten en leerkrachten van groep 8 bijeenkomen om de overgang van
het PO naar het VO te optimaliseren.

Jet-Net en Bètapartner
Het Kennemer College is een Jet-Net school. Jet-Net staat voor Jongeren en Technologie Netwerk Nederland en is een samenwerkingsverband tussen havo/vwo-scholen en bedrijven. Enkele bedrijven die bij dit netwerk zijn aangesloten zijn IBM, Tata Steel, Philips en Schiphol Group. Het Kennemer College werkt binnen dit netwerk samen met Tata Steel. Het doel van deze samenwerking is het verrijken van de lesstof (gastlessen, excursies, begeleiding praktische opdrachten en profielwerkstukken) en het zichtbaar maken van toekomstperspectieven binnen de bètawereld (loopbaanoriëntatie, Careerday, Girlsday, Meet the boss). Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.jet-net.nl.

Het Kennemer College is ook verbonden aan het Bètapartner netwerk. Bètapartners is het netwerk van de vier hoger onderwijs instellingen VU, UvA, HvA, Inholland en 38 scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie Noord-Holland en Flevoland, het Gooi en Amsterdam. Deze partners hebben de handen ineen geslagen om de keuze van havo en vwo leerlingen voor bèta- en technische studies aantrekkelijker te maken en het onderwijs in deze vakken te verbeteren. Denk bij vakken aan wiskunde, natuurkunde, informatica,
biologie, scheikunde, NLT en aardrijkskunde. Het netwerk is een platform voor kennisdeling, kennisontwikkeling en een proces- en projectmotor voor innovatie en kwaliteit in het voortgezet onderwijs. De Its Academy is op internet de etalage waarin alle activiteiten, lesmaterialen, webclasses, nascholingen en vak-ondersteuning, die door de leden van de Bètapartners worden ontwikkeld, te vinden zijn.

Samenwerking met bibliotheek IJmond Noord
Het Kennemer College heeft voor al haar leerlingen een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Bibliotheek IJmond Noord. Alle leerlingen van de brugklas zijn of worden lid van de bibliotheek. De brugklasleerlingen brengen een groepsbezoek aan de bibliotheek. Het Kennemer College heeft de mogelijkheid om materialen te lenen van de bibliotheek.
De bibliotheek stuurt de docenten de nieuwsbrief van de bibliotheek en stelt ze tijdig op de hoogte van het aanbod van literaire ontmoetingen. Doel is onze leerlingen te stimuleren meer te gaan lezen en hen interesse bij te brengen voor de (jeugd)literatuur.

Deelname aan het Samenwerkingsverband
De havo/vwo-vestiging van het Kennemer College maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland. Binnen dit Samenwerkingsverband werken de scholen voor voortgezet onderwijs en de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs met elkaar samen om voor de leerlingen passend onderwijs en indien nodig, extra zorg te bieden.

Maatschappelijke stage
Een maatschappelijke stage is een vorm van leren binnen en buiten de school waarbij leerlingen zich belangeloos inzetten voor een ander in de maatschappij vanuit de gedachte ‘Samen leven kun je leren’. De maatschappelijke stage draagt op verschillende manieren bij aan de ontwikkeling van de leerling:

  • de leerling krijgt inzicht, kennis en begrip over ontwikkelingen in de samenleving
  • de leerling bouwt begrip op voor anderen en voor diverse maatschappelijke taken in de samenleving
  • de leerling wordt in staat gesteld sociale en communicatieve vaardigheden te versterken
  • de leerling kan zijn interesses en talenten laten zien.

De maatschappelijke stage is een vast en verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma en is dan ook opgenomen in het examendossier en in de bevorderingsrichtlijnen. Iedere leerling vervult tijdens zijn schoolperiode minimaal 30 uur maatschappelijke stage, waarvan 10 uur in de brugklas en 20 uur in leerjaar 3. De stages vinden altijd buiten schooltijd plaats.

Snuffelstage in havo 4 en vwo 5
In samenwerking met de Rotary wordt jaarlijks aan havo 4-leerlingen het aanbod gedaan deel te nemen aan een korte snuffelstage van twee dagen. Vooraf krijgen de leerlingen een instructieles en na de twee snuffelstagedagen maken zij een kort verslag van hun stage-ervaringen. Afhankelijk van de aanmelding vanuit havo 4 kunnen ook leerlingen uit vwo 5 participeren in de snuffelstage.