Dyslexie

Voor leerlingen met dyslexie is extra aandacht. Zij krijgen faciliteiten, zoals extra tijd bij proefwerken, een aangepaste beoordeling van de spelling bij de talen, extra begeleidingslessen en een persoonlijke coach die vraagbaak blijft na afronding van de begeleidingslessen.
Daarnaast heeft de school aan het begin van de brugklas een traject om leerlingen met dyslexie op te sporen. Hiervoor worden alle leerlingen uit de brugklas getoetst met een speciaal ontwikkeld computerprogramma. Op grond hiervan, in combinatie met informatie van de basisschool over lezen en spelling, wordt bepaald of leerlingen voor verder onderzoek in aanmerking komen.
Het Kennemer College biedt een breed scala aan extra of individuele zorg. Op de zorgkaart ziet u een overzicht van de begeleidingsmogelijkheden.

Klik hier voor het protocol dyslexie.