Directie en bestuur

Schoolleiding
Rector: mevr. drs. M. van der Kracht
Conrector: Dhr. J.C. van der Maas
Teamleider brugklas - mevr. M.G. Pomp
Teamleider vwo 2/3 - mevr. drs. K.J. van Dijk
Teamleider havo 2/3 - mevr. S.E. Hoes
Teamleider havo 4 - dhr. drs. N.M.P. Bakker
Teamleider havo 5 - dhr. F.T.N. Bijvoet
Teamleider vwo 4/5/6 - mevr. T. Hofstede

Wilt u inlichtingen over de vorderingen van uw kind, dan kunt u een afspraak maken met de mentor. U kunt een afspraak maken via de administratie, tel. 0251 234 150.

Kennemer College
havo - atheneum - gymnasium
Büllerlaan 2
1945 SR Beverwijk
T (0251) 234150
F 241515
E havovwo@kennemercollege.nl

SVOK

Het Kennemer College is onderdeel van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). Ook het Bonhoeffercollege en Jac. P. Thijsse College in Castricum vallen onder deze stichting. SVOK zet zich in om het beste uit iedere leerling te halen. Van praktijkschool en leerwegondersteunend onderwijs tot het gymnasium. SVOK wil haar leerlingen motiveren het beste uit zichzelf te halen, zodat ze hun capaciteiten volop kunnen ontplooien en ze uiteindelijk op een excellente wijze hun beroep kunnen uitoefenen. SVOK biedt onderwijs aan dat is afgestemd op de samenleving, met in het bijzonder wat de directe omgeving van de scholen vraagt. Onderwijs dat is afgestemd op de eisen en vragen van deze tijd en zo mogelijk die van de toekomst. Onderwijs van ‘nu’.

Kijk voor meer informatie over SVOK op www.svok.nl.