Getuigschrift Cum laude

Het Kennemer College kent het getuigschrift Cum laude toe aan leerlingen die met hoge cijfers voor hun eindexamen slagen. De woorden ‘cum laude’ betekenen immers ‘met lof’. Ook kan het getuigschrift Magna cum laude uitgereikt worden voor leerlingen die met veel lof slagen. Leerlingen kunnen dan op hun curriculum vitae vermelden dat ze cum laude geslaagd zijn. Dat heeft niet alleen een meerwaarde bij toekomstige sollicitaties, maar ook bij de inschrijving voor studies waarvoor extra instroomeisen gelden.

Vanaf het schooljaar 2011-2012 kunnen ook leerlingen uit alle jaarlagen het getuigschrift Cum laude of Magna cum laude ontvangen bij de bevordering naar een volgend leerjaar. Met de uitreiking van deze getuigschriften wil de school benadrukken dat het goed is om je talenten ten volle te benutten en dat excellente prestaties beloond worden.

Een leerling komt in aanmerking voor het getuigschrift Cum laude,  indien hij bij het eindexamen of het eindrapport voldaan heeft aan de volgende eisen:

  • gemiddeld minimaal een 8,0 waarbij ieder cijfer even zwaar meetelt;
  • voor lichamelijke opvoeding minimaal een voldoende;
  • voor ckv minimaal de beoordeling ‘goed’ in havo 4 en atheneum 4;
  • voor de overige vakken geen cijfer lager dan een 7,0.

Voor het getuigschrift Magna cum laude moet een leerling aan de volgende eisen voldoen:

  • gemiddeld minimaal een 9,0 waarbij ieder cijfer even zwaar meetelt;
  • voor lichamelijke opvoeding minimaal een voldoende;
  • voor ckv minimaal de beoordeling ‘goed’ in havo 4 en atheneum 4;
  • voor de overige vakken geen cijfer lager dan een 8,0.

In juli 2015 hebben 6 leerlingen uit VWO 6 het getuigschrift Cum laude in ontvangst genomen tijdens de diploma-uitreiking.

Het afgelopen schooljaar zijn ook nog eens 40 leerlingen bevorderd met het predicaat Cum laude en zelfs 1 leerling met het predicaat Magna Cum laude.