Büllertin

Het Büllertin is het schoolblad van de havo-vwo vestiging van het Kennemer College. Dit blad wordt 3 x per jaar bij de rapporten uitgegeven en is bedoeld voor leerlingen, ouders en personeel. In het Büllertin wordt verslag gedaan van alle binnen- en buitenschoolse activiteiten en speciale leerlingen en personeelsleden gevolgd.

Juli 2017
​  

Januari 2017

 

 

Juli 2016

 

 

 

Maart 2016

 

 

November 2015

 

 

Juli 2015

 


Uitslag Wie is 't, wat doet-ie juli 2015? Dhr. Zantvoord.

 

Maart 2015
 

 

 

 

November 2014
 

 


Juli 2014
 

 


Maart 2014
 

 

 

December 2013
 

 

 

Juli 2013

 

 

Maart 2013

 

 

 

Juli 2012

 

Maart 2012

 

December 2011

Oplossing Wie is't, wat doet-ie en Puzzelpagina

Juni 2011

 

Maart 2011

 
November 2010