Bevorderingsrichtlijnen klas 2 havo/vwo

 

2.1. Algemeen klas 2 havo/vwo

Zie ‘Algemeen: bevorderingsrichtlijnen Kennemer College havo-atheneum-gymnasium’.

Een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar als voldaan is aan de volgende eisen:

  • het aantal tekortpunten is niet meer dan 4 in maximaal 3 vakken;
  • er komt geen cijfer lager dan 4 voor;
  • er geen 4 en maximaal één 5 staat voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde;

2.2. Klas 2 havo

Een leerling kan bevorderd worden naar 3 vwo als voldaan is aan de volgende eisen:

  • een leerling heeft een positief advies van de docentenvergadering;
  • het gemiddelde van de cijfers is minimaal 7,5;
  • er komt geen cijfer lager dan 4 voor.


2.3. Klas 2 Atheneum / Gymnasium

Een leerling uit 2 gymnasium, die bevorderd wil worden naar 3 atheneum, moet aan bovenstaande eisen voldoen, waarbij de cijfers voor Latijn en Grieks niet meetellen.

Een leerling kan bevorderd worden naar 3 havo als voldaan is aan de volgende eisen:

  • het aantal tekortpunten is maximaal 6 in maximaal 5 vakken;
  • er komt geen cijfer lager dan 4 voor.